200 anys de la Restauració de la Companyia de Jesús

El 7 d'agost de 2014 es compleixen exactament 200 anys de la Restauració de la Companyia de Jesús. La Companyia de Jesús va estar extinguida a l'Església durant 41 anys (1773-1814) i va ser restablerta per Pius VII el 7 d'agost de 1814 per la Butlla Sollicitudo omnium ecclesiarum, iniciant el moment històric que anomenem Restauració. Part dels jesuïtes van sobreviure aquelles dècades a Prússia i Rússia (i els darrers anys també a Itàlia), d'on sorgiria la renovada orde.

Avui, 200 anys després, els jesuïtes volem “aprendre de les llums i les ombre del nostre passat, amb la finalitat de percerbre amb major claredat i entregarnos amb més generositat a allò que el Senyor demana de nosaltres en el moment present” (Adolfo Nicolás, Superior General de la Companyia de Jesús). A tot el món, aquest ressorgiment es recorda amb el lema Ite inflammate omnia, que apunta a portar la llum de Crist a tots els indrets i persones.

En aquesta pàgina de la Companyia de Jesús a Espanya pots accedir a més informació sobre l'aniversari: 1814-2014

Data de la notícia: 
14 de Febrer de 2014

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net