40 anys de bioètica, al costat de les persones

Imatge: Institut Borja de Bioètica

En el marc del seu 40è aniversari, l’Institut Borja de Bioètica URL va organitzar el III Memorial Francesc Abel, en honor del que va ser el seu president i fundador, el jesuïta Francesc Abel i Fabre. L'acte va tenir lloc el passat 2 de juny a l’auditori de l’Edifici Docent Sant Joan de Déu, amb el títol "40 anys fent bioètica al costat de les persones", i s'hi va celebrar també l'acte acadèmic de graducació del Màster universitari en bioètica.
 
Va obrir l’acte Josep M. Garrell, rector de la URL, que va reconèixer la tasca d’aquesta institució com a pionera en la docència, recerca i difusió de la bioètica. Garrell va ressaltar la íntima vinculació entre l’Institut i el seu fundador, el jesuïta Francesc Abel, tot recordant el seu carisma i la seva significació en l’àmbit internacional com a introductor de la bioètica a Europa després de la seva etapa al Kennedy Institut of Ethics, de la Universitat de Georgetown (Washington). 
 
Per la seva banda, Margarita Bofarull rscj, presidenta del Patronat de l'Institut Borja de Bioètica, va posar l’accent en la commemoració del 40è aniversari de la institució, recordant la seva contribució a la consolidació de la Bioètica en els àmbits acadèmics mèdics, teològics i filosòfics, i també en els sociològics i biològics, sempre al servei de la ciutadania des del rigor intel·lectual. La Gna. Bofarull va recordar també totes les persones i institucions que han fet possible la difusió de la disciplina de la bioètica, fent especial esment a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.
 
Passat, present i futur de la bioètica
 
M. Pilar Nuñez, vicedirectora de l’Institut Borja de Bioètica (1990-99), Francesc Torralba, director de la Càtedra d’Ètica Aplicada ETHOS-URL i Javier de la Torre, director de la Càtedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas van dialogar tot seguit sobre "Passat, present i futur de la bioètica".
 
M. Pilar Nuñez va fer un recorregut històric sobre l’inici i el desenvolupament de la bioètica en el passat, destacant-ne alguns episodis mèdics, tecnològics o sociològics rellevants, així com el canvi de paradigma que es va produir en el moment en què l’ésser humà va passar de ser només subjecte de la ciència a ser també objecte d’estudi, plantejant-se així nous reptes.
 
Francesc Torralba va parlar del present de la bioètica fent esment de la dificultat d’identificar-ne el principals trets, per la falta de perspectiva inherent a qualsevol anàlisi d’una situació present. Va incidir en la globalització de la bioètica i els conflictes que se’n deriven: augment de la interdependència, emergència de l’animalisme, difuminació de la frontera tecnològica-humanística i irrupció de nous escenaris demogràfics, entre d’altres. També va subratllar la creixent importància que l’ètica de la gerontologia adquirirà a Europa en els propers anys.
 
Finalment, Javier de la Torre en la seva intervenció va esbossar les perspectives del futur de la bioètica. Al seu parer, els trets més importants de la bioètica de les properes dècades en el nostre context seran una major consciència de la complexitat dels temes i de la dificultat d'articular la interdisciplinarietat, una major grau d’especialització i professionalització, una major presència de les dimensions socials i culturals, la recerca de noves fonamentacions filosòfiques, una preocupació més gran en els temes del final de la vida i de l'envelliment i una bioètica desenvolupada per equips i institucions compromeses més que per figures individuals. “En aquest futur, sens dubte, l'Institut Borja tindrà, tant a Europa com en el context Iberoamericà, un lloc privilegiat i una veu qualificada.”, va concloure.
 
Acte de graduació del Màster universitari en bioètica
 
L'acte també va acollir el lliurament dels títols als graduats i graduades de la 10a promoció del Màster universitari en bioètica. Montserrat Esquerda, directora general, qui va expressar la seva cordial enhorabona a tots els graduats i graduades, i Ximena Ortega va parlar en representació de l’alumnat. La clausura de l’acte va córrer a càrrec de Josep M. Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull, que va felicitar els nous graduats  i va recalcar la importància del grau d’especialització que confereix el Màster i l’enriquiment que aquest suposa tant a nivell personal com professional. Seguidament va felicitar i encoratjar l’Institut Borja de Bioètica-URL a continuar la seva trajectòria de futur.
 
L'Institut Borja de Bioètica ha realitzat un vídeo commemoratiu d'aquests 40 anys d'història en el que diverses persones vinculades a la institució comparteixen els seus records o la seva visió d'aquesta entitat.
 
Data de la notícia: 
06 de Juny de 2016

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net