Contra les relacions abusives #StopBullying

Jesuïtes Educació proposa accions per prevenir qualsevol tipus d’assetjament

Un de cada cinc infants a Europa són víctimes de diferents tipus d’assetjament. Conscients de la importància de fer front al canvi social del present i a un món en transformació en el que tenim l’obligació i el deure de protegir als infants i adolescents, la xarxa d'escoles de Jesuïtes Educació treballa en la prevenció de qualsevol tipus d’assetjament i per garantir les eines de gestió necessàries en cas de no poder evitar-ho. 

Els últims anys, les escoles de la xarxa s'han dotat de diferents eines per prevenir l’assetjament i gestionar-lo amb protocols preventius i d’actuació, any rere any organitza activitats de formació amb la col.laboració de la Fundació Vicki Bernadet. Tot i així, és necessari seguir creant consciència de tolerància zero, treballant tant amb les famílies com a l'escola. 

Quan la família i l’entorn dels menors no tenen estratègies per identificar i afrontar una situació abusiva, el menor queda en una major situació de vulnerabilitat. Cal destacar la presència de suport familiar, i que els infants i adolescents siguin escoltats i creguts per aconseguir que siguin autònoms i ben preparats.

A l'escola, en el marc de treball de les escoles de Jesuïtes Educació de formar persones integrals per a una societat diferent, és considera necessari dissenyar i implementar programes preventius de forma integrada mitjançant metodologia participativa. Alhora, cal facilitar eines als infants i adolescents per tal que coneguin els seus drets, que puguin posar límits a situacions en les quals no es respecta el seu cos, que siguin conscients que aquestes situacions són abusives i que sempre s’han de comunicar a un adult, ajudant i buscant el trencament del silenci que afavoreixi la continuïtat de l’abús.

Per crear aquesta consciència, Jesuïtes Educació desenvolupa una bateria de xerrades meticulosament estudiades, adaptades i organitzades. En primer lloc formant/informat a les famílies i als educadors, i en segon lloc, als alumnes. En el cas de les famílies, es gestiona amb les AMPA una xerrada formativa, explicant què s'ensenya als alumnes, quines són les situacions crítiques i es dóna a conèixer la trajectòria mitjançant el Protocol Preventiu i d' Actuació o les noves eines que puguin sorgir. 

Pel què fa als educadors, tots realitzen formació i han de poder preveure respostes adequades a situacions de risc que es puguin verbalitzar. Els alumnes participen en tallers pedagògics adaptats a diferents etapes educatives, impartits per experts, i amb la finalitat de fer-los coneixedors dels límits en les relacions. En aquestes sessions es treballa a través de contes, teatre social o documentals i pel·lícules, en funció de l'edat dels nois i noies.

Font: Jesuïtes Educació

Data de la notícia: 
10 de Juliol de 2017

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net