Formació

La durada mitjana de la formació dels jesuïtes oscil·la entre els 10 i els 15 anys, depenent de cadascú i dels estudis que ha realitzat abans.

  • NOVICIAT: El Noviciat és la primera etapa de la formació dels jesuïtes. El novici comença a viure la vida dels vots religiosos en comunitat i aprèn la història i les constitucions de la Companyia. Durant aquest temps, fa els Exercicis Espirituals de trenta dies i s'involucra en una sèrie de "experiències", algunes de les quals impliquen el servei als més necessitats. Al final d'aquest període de dos anys d'oració, treball i estudi, pronuncia els vots perpetus de pobresa, castedat i obediència, ja sigui com a germà o com a escolar que es prepararà per a l'ordenació sacerdotal.
  • JUNIORAT: Amb aquests primers vots, els escolars jesuïtes i els germans comencen el Juniorat, un període de tres anys dedicats a l'estudi d'humanitats. Si el nou jesuïta no ha fet o no ha acabat una carrera civil, pot dedicar-s'hi durant aquesta etapa. També pot consagrar aquest temps a començar estudis de postgrau en un camp d'especialització.
  • MAGISTERI: El Magisteri és el següent període de formació. El jesuïta interromp els estudis per tal de treballar durant dos o tres anys en una escola o qualsevol altre missió de la Companyia i viu en una comunitat apostòlica.
  • TEOLOGIA: Després del Magisteri, els escolars jesuïtes comencen una etapa de tres anys d'estudi de la Teologia que condueix a l'ordenació sacerdotal. Això pot anar seguit, ja sigui d'un temps de treball apostòlic a temps complet o, si és el cas, a ampliar algun camp d'estudis especialitzats.
  • TERCERA PROVA: Després de completar els seus estudis de teologia i després d'un temps de ministeri actiu, el jesuïta completa la seva formació formal amb la Tercera Prova. Al final d'aquesta llarga etapa de formació, el jesuïta fa professió pública i definitiva dels "últims vots" en la Companyia de Jesús.

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net