Hospitalitat: una invitació a veure, commoure's i actuar

Imatge del concert solidari que es va realitzar a principis d'any

En el marc de la campanya "www.hospitalitat.cat" que la Companyia de Jesús va engegar el gener de 2016, la Comissió d'Hospitalitat de la Plataforma Apostòlica dels Jesuïtes a Catalunya acaba de presentar el document "Hospitalitat: una invitació a veure, commoure's i actuar"

Es tracta d'una proposta dirigida a les organitzacions i comunitats dels Jesuïtes a Catalunya per tal que s'acostin a la realitat de les persones migrants i refugiades i puguin plantejar-se accions concretes.

No es tracta doncs, d'una mera reflexió sobre el fenomen migratori i la necessitat d'acollida, sino una interpel·lació a treballar internament aquesta qüestió i fer propostes d'accions concretes.

Cridades a fer-nos presents a les fronteres i els marges del sistema

El delegat dels Jesuïtes a Catalunya, Llorenç Puig SJ recorda, en la carta de presentació que acompanya al document, que "les persones vinculades a la Companyia de Jesús estem cridades a fer-nos presents a les fronteres i els marges del sistema". Una crida que s'ha de materialitzar amb el mode de procedir propi de la institució: "ampliant la mirada cap a la realitat del fenomen migratori i proposant una nova cultura d'Hospitalitat que prengui cos a les nostres comunitats i entitats mobilitzant a totes les persones que tenen, d'una manera o altra, alguna vinculació amb la Companyia de Jesús a Catalunya". 

Per això ha demanat a responsables de comunitats i obres jesuïtes que tinguin, al llarg d'aquest curs, "l'Hospitalitat com a referent de reflexió i d'acció en la missió concreta que teniu encomanada". 

El document recull també les experiències, activitats i iniciatives que s'han portat a terme ja, des de l'inici de la campanya Hospitalitat, amb accions de sensibilització com xerrades i tallers a parròquies o escoles, captació de fons amb el concert celebrat a principis d'aquest any o accions d'acollida de persones a les comunitats d'hospitalitat.

La voluntat de la Comissió d'Hospitalitat és que el document es treballi dins de les institucions i comunitats, i que, fruit d'aquest treball es posin en marxa accions concretes que puguin també ser compartides en el conjunt de la xarxa de la Companyia de Jesús a Catalunya.

 

Data de la notícia: 
16 de Octubre de 2017
Arxius Adjunts

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net