Jesuïtes Educació presenta la primera avaluació del procés d'innovació Horitzó 2020

S'ha avaluat l'impacte dels dos primers cursos de la Nova Etapa Intermèdia (NEI)

La xarxa d'escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya, Jesuïtes Educació, ha presentat la primera avaluació del projecte d'innovació Horitzó 2020 que està implantant des del setembre de 2014 a diverses escoles. Aquesta primera avaluació mesura l'impacte que ha tingut en l'alumnat i el professorat la posada en marxa de la Nova Etapa Intermèdia (NEI) -que abraça els dos últims cursos de Primària i els dos primers de Secundària-. Els resultats obtinguts constaten que es produeixen millores importants pel què fa al clima a l'aula i al treball col·laboratiu. En quant als resultats acadèmics, es mantenen alts. 

El director de la xarxa, Enric Masllorens destaca la importància d'avaluar un procés com el que està realitzant Jesuïtes Educació i ha explicat que, des de la mateixa posada en marxa de l'Horitzó 2020 hi havia un compromís clar d'avaluar aquest procés per tal de poder contrastar quins són els impactes que s'estan obtenint. L'avaluació no s'ha limitat als resultats acadèmics sinó que s'ha fet, sobretot, tenint en compte les habilitats no cognitives, molt més complexes i difícils de mesurar.

Millor clima a l'aula, més creativitat, millor capacitat per al treball col·laboratiu

Així, s'ha volgut veure com el nou model educatiu impacte en el marc mental dels alumnes, la seva manera de pensar i d'aprendre i, en definitiva, el model de persona que inspira l'educació a les escoles jesuïtes, i que es defineix per la construcció de persones conscients, competents, compassives, compromeses i creatives.

Les conclusions de la investigació assenyalen un impacte en la millora del clima de l'aula i una més gran capacitat i predisposició dels alumnes per al treball col·laboratiu. Es constata que hi ha un increment en la creativitat dels alumnes, així com en la seva autonomia, ja que el descentrament del professor en aquesta nova manera de plantejar les activitats a l'aula, deixa espai a l'alumne, fomentant la seva autonomia i enfortint el vincle amb el professor i també dels alumnes entre ells. Altres aspectes que es posen de relleu és la més gran capacitat de personalització i d'adaptació als diferents ritmes d'aprenentatge de cada alumne, així com la força de l'aprenentatge entre iguals. També es revela una millora en la capacitat comunicativa i la participació.

Grups de recerca universitaris

L'avaluació s'ha fet definint una sèrie d'aspectes que permetin detectar els avenços en aquestes habilitats no cognitives. Grups recerca universitaris de Blanquerna (Universitat Ramon Llull), la Universitat Pompeu Fabra, la Northwestern University de Chicago i la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires han estat els encarregats de mesurar aquests aspectes, a partir de diverses metodologies i comparant els resultats obtinguts en alumnes escolaritzats amb la NEI i d'altres que segueixen l'escolarització tradicional. El treball ha estat coordinat des del CETEI. 

La investigació mesura els resultats obtinguts en dos anys des de la posada en marxa del nou projecte educatiu. És per això que els responsables de Jesuïtes Educació assenyalen que aquesta primera onada d'avaluació és només un primer pas, i que és necessari seguir avançant per anar obtenint evidències de l'impacte que té el treball que s'està fent. 

L'informe d'avaluació es pot descarregar en aquest enllaç.

Data de la notícia: 
23 de Febrer de 2017

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net