Justícia i Acció social

És propi a totes les activitats dels jesuïtes l'opció per defensar la justícia. L'acció social de la Companyia de Jesús és molt diversa i es realitza a través de l’acció directa dels missioners jesuïtes, d’ONGs de cooperació al desenvolupament, de serveis de voluntariat en nombrosos projectes locals de suport als necessitats, però també a través de centres d’estudi i publicacions que es dediquen a la sensibilització i denuncia dels problemes socials.

Llegeix més...

A Catalunya, els jesuïtes que treballen en el sector social ho fan atenent a tres prioritats apostòl·liques: infància i joves en situació de risc social, immigració i cooperació internacional. També es donen altres intervencions socials com el treball amb persones sense sostre i l’atenció socio-pastoral en centres penitenciaris. Una altra presència és la vida en comunitats de jesuïtes inserides en barris populars, amb una proximitat afectiva vers les persones a qui es serveix i acompanya.

Arreu del món, tot i que hi ha jesuïtes catalans a molts països, cal destacar l'estret compromís de col·laboració amb Bolívia i el Txad, on treballen amb destinació definitiva seixanta jesuïtes catalans.

Tant a casa nostra com en l’àmbit internacional, els jesuïtes han impulsat o col·laboren amb organitzacions que treballen per a la transformació de la nostra societat, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables. Aquí en teniu algunes.

Institucions de la Companyia de Jesús

Missió i Desenvolupament dóna suport a la tasca pastoral i l'acció social que realitzen els jesuïtes catalans que treballen com a missioners arreu del món, i molt especialment a Bolívia, el Txad i l'Índia. També acollim els jesuïtes que ens visiten per motius pastorals i de salut.

Col·laborar amb Missió i Desenvolupament ens permetrà anar ampliant aquesta xarxa que ens enriqueix a tots -els d'aquí i els d'allà- i ens fa sentir millor en un món que volem fer globalment més humà.

Per col·laborar contacteu amb:

Missió i Desenvolupament
Roger de Llúria, 13
08010 Barcelona
Telèfon: 93 301 23 50
E-mail: Josep Ricart

Cristianisme i JustíciaCristianisme i Justícia és un centre d'estudis que promou la reflexió i l'ànalisi de l'actualitat des de la perspectiva del debat fe-justícia-cultura. L'equip del centre està format per professors i professionals que des del voluntariat ofereixen cursos, seminaris, conferències i publicacions que recullen la reflexió elaborada al centre.

Web: Cristianisme i Justícia

Centre social que té com a missió treballar per una societat cohesionada, amb fluïdesa de relacions interculturals, entre la població de diferents orígens i la població d'arrels autòctones. Aquest objectiu es realitza des de tres àrees de treball: l'estudi dels fenòmens migratoris; l'acció social destinada a afavorir la integració social dels immigrants i prevenir els riscos d'exclusió; i la sensibilització de la societat per tal de construir un model de convivència més solidari.

Web: Migrastudium

El Voluntariat Pedro Arrupe treballa per la promoció de la justícia des de la formació i l'acompanyament del voluntariat, i la promoció d'experiències de voluntaritat a països del Sud.

Web: VOLPA

Institucions vinculades a la Companyia de Jesús

Intermón Oxfam

Els jesuïtes a Catalunya mantenen una estreta col·laboració amb aquesta ONG, creada l'any 1956 per la Companyia de Jesús per donar suport a la tasca social dels missioners a Amèrica Llatina i Àfrica, i que des de 1986 es constitueix com a entitat independent.

Web: Intermón-Oxfam

Arrels Fundació

Arrels és una fundació privada dedicada a l’atenció de persones sense llar de la ciutat de Barcelona. Va néixer el 1987 i el seu principal objectiu és col·laborar en el desenvolupament integral de les persones que pateixen exclusió social, acompanyant-los per assolir una situació el més autònoma possible.

Web: Arrels Fundació

Fundació Social Sant Ignasi de Loiola

Aquesta entitat va néixer a la parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Lleida i treballa en l'atenció de persones en situació de marginació oferint-los un acompanyament personalitzat i personalitzador. Més enllà de l'atenció purament benèfica, es pretén que els usuaris del servei assoleixin els nivells d'estructuració personal i d'inserció social que són propis de la dignitat de la persona humana.

Per això s'han creat els programes ARRELS, dirigits a persones desestructurades en diferents graus: desvinculades de lligams personals, amb carències socials, laborals, familiars, sanitàries... És el col·lectiu dels "sense-sostre".

Més informació:

Arrels Sant Ignasi - Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
Plaça Espanya, 4
25002 Lleida
Telèfon: 973 27 10 99

És una fundació privada nascuda l’any 2004 amb la finalitat d’ajudar en el desenvolupament integral de la població del barri de La Salut Alta de Badalona a través de l’educació, amb especial atenció als infants i a les persones més necessitades.

Web: Fundació Salut Alta

La Fundació Carles Blanch es constitueix l’any 1995 des de la comunitat educativa del Col·legi Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi per a impulsar iniciatives educatives entre la infància en risc d’exclusió social. Gestiona el Centre Sant Jaume de Badalona, on es desenvolupen diversos projectes adreçats a infants i joves que viuen situacions de risc social. 

Web: Fundació Carles Blanch

Fundació la Vinya

És una entitat promoguda l’any 2008 per les comunitats parroquials de Bellvitge i Gornal amb la finalitat d’atendre les persones en situació de risc social d’aquests barris de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, des del convenciment que la solidaritat pot ser eina transformadora de la nostra realitat social, participant així en l’esperança d’un món més just. La Vinya acull i acompanya persones, especialment les que es troben en una situació més desfavorida, en el seu camí cap a una vida lliure i digna. Ho fa a través de diversos programes d’educació per a infants i joves, el servei de lliurament d’aliments a famílies amb dificultats i activitats de formació i promoció per a adults i persones grans.

Web: Fundació La Vinya

Banc de Recursos

És una fundació sense ànim de lucre que recull excedents materials d’empreses i particulars i els envia a països i col·lectius necessitats.  El seu objectiu és contribuir a una justa redistribució dels recursos existents, enfortir les xarxes solidàries i sensibilitzar la ciutadania per a un ús més racional i responsable dels béns materials.

Web: Banc de Recursos

AFMA

Accions per al Foment de les Mesures Alternatives

És una entitat fundada l'any 1997 per promoure la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d'exclusió. L'entitat afavoreix la contractació d'interns de centres penitenciaris i joves sotmesos a mesures judicials per realitzar tasques de neteja forestal i obres diverses arreu de Catalunya. Complementa aquests recursos ocupacionals amb formació de les tècniques bàsiques de l'ofici.

AFMA Inserció
Telèfon: 93 217 71 54
E-mail: AFMA Inserció

Fundació OSCOBE

Oscobe atén joves en risc d’exclusió social de les comarques gironines oferint-los processos personalitzats d’inserció. Ho fa a través de programes de formació i inserció laboral, i també amb l’acolliment residencial al centre per a joves en règim de tutela o en pisos assistits per extutelats. 

Web: Fundació Oscobe

Associació Àkan

Àkan és una associació de suport i acollida a persones immigrades que arriben a les comarques gironines. Ofereix diversos serveis com classes de català, alfabetització, assessorament legal i laboral, etc... i ha creat també diversos espais on acompanyar i compartir experiències com una coral, tallers de manualitats o activitats culturals i de lleure.

Web: Associació Àkan

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net