La pedagogia dels Exercicis com ajuda a emprenedors

EIDES promou la reflexió sobre els Exercicis Espirituals i la seva adaptació a diferents àmbits

EIDES (Escola Ignasiana d'Espiritualitat) que forma part del centre d'estudis Cristianisme i Justícia, ha iniciat la programació d'una sèrie de «tertúlies» al voltant de temes d'actualitat i de frontera relacionats amb l'espiritualitat ignasiana. Segons explica Francesc Riera, jesuïta i actual director de EIDES, la voluntat d'aquestes trobades és "reunir persones expertes en Exercicis al costat d'altres persones i professionals coneixedors o no de l'experiència ignasiana, perquè dialoguin i ajudin a l'àrea d'espiritualitat del centre a actualitzar el llenguatge i la pedagogia dels Exercicis".

Amb aquest motiu el passat dijous 3 de març es va organitzar la primera trobada amb Francisco Badía, autor d'un recent assaig titulat "Meaningful emprenedoria. Un mètode de coaching amb 500 anys d'experiència per emprendre i viure plenament". L'autor, empresari i acompanyant d'empresaris, i bon coneixedor de l'experiència dels Exercicis, va decidir escriure aquest assaig valorant sobretot el potencial que l'elecció té dins el procés espiritual proposat per Ignasi. Badía ha volgut dirigir-se a persones no creients i per aquest motiu en la seva proposta queden en segon pla o latents elements que són fonamentals en l'experiència originària dels Exercicis.

L'exposició de l'autor va donar lloc a un interessant diàleg al voltant de l'adaptació de l'experiència a àmbits de la vida quotidiana que no són estrictament religiosos o creients. Àmbits com el lideratge, el coaching, la gestió i acompanyament d'equips humans... Es va parlar sobre els perills de la seva instrumentalització; el valor de donar a conèixer una metodologia que d'una altra manera quedaria relegada només al cercle de persones iniciades; la tensió entre adaptació i tradició; la necessitat de popularitzar alguns dels elements de l'experiència que per la seva profunditat superen algunes de les propostes actuals de coaching... El debat va ser viu i va mostrar que som davant d'un tema candent que necessitarà en el futur de més estudi i reflexió.

A partir de la tertúlia va quedar oberta la possibilitat de constituir un grup de treball que a partir de l'assaig presentat per l'autor continuï aprofundint en aquest tipus de qüestions que demostren que la reflexió sobre els Exercicis Espirituals segueix viva i que desperta un gran interès.

L'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES) és un centre de reflexió i pràctica de l'espiritualitat en el segle XXI des de l'òptica ignasiana. Al costat del centre Cristianisme i Justícia, s'integra a la Fundació Lluís Espinal i els eixos principals de la seva activitat són la formació sobre espiritualitat i la publicació dels quaderns de la col·lecció "Ajudar".

Data de la notícia: 
13 de Març de 2016

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net