Teologia i Cultura

En les activitats dels jesuïtes ocupa també lloc destacat el treball en el camp intel·lectual, amb una dedicació que vol ser una resposta dinàmica a les necessitats del món actual. Més de 60 jesuïtes catalans estan vinculats actualment al món de la teologia, les ciències socials i humanes, l'àmbit tecnocientífic,... una bona part d'ells des del món universitari. En aquest apartat ressenyem algunes de les plataformes des d'on actuen.

Centres

Centre Borja

Situat a Sant Cugat del Vallès, el Centre Borja dels Jesuïtes de Catalunya aplega un conjunt d'activitats i equipaments de tipus acadèmic, cultural i religiós. Al Centre Borja de Sant Cugat hi té la seva seu l'Institut de Teologia Fonamental, que és un centre acadèmic erigit per la Santa Seu i encomanat a la Companyia de Jesús. Està incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya. A més dels cursos de Llicència i Doctorat, l'Institut organitza també cursos de formació permanent.

Veure programació.

Igualment, s'ofereixen cicles sobre temes culturals d'actualitat.

Web: Centre Borja

Cristianisme i JustíciaCristianisme i Justícia és un centre d'estudis que promou la reflexió i l'ànalisi de l'actualitat des de la perspectiva del debat fe-justícia-cultura. L'equip del centre està format per professors i professionals que des del voluntariat ofereixen cursos, seminaris, conferències i publicacions que recullen la reflexió elaborada al centre.

Web: Cristianisme i Justícia

L'Arxiu Històric de la Companyia de Jesús a Catalunya conserva la documentació històrica de l'antiga Província d'Aragó (Catalunya, Aragó, València i Barcelona) i dels territoris de missió que hi estaven adscrits, des de 1863 fins a l'actualitat. Amb la divisió de la Província l'any 1948 i posteriorment el 1962, però, l'arxiu deixa d'incorporar documentació d'Aragó, primer, i de València i Balears, després. A partir d'aquell moment el material que es troba a l'arxiu correspon a la documentació de la Companyia de Jesús a Catalunya. Disposa, per tant, d'un complet fons de la història recent de Catalunya.

Arxiu Històric S.J. Catalunya
Roger de Llúria, 13-15
Telèfon: 93 301 23 50
E-mail: Arxiu Històric

Biblioteca Borja

Ubicada a Sant Cugat del Vallès, dins el Campus Universitari d'Esade a Sant Cugat, comparteix espai amb la biblioteca d'Esade. La Biblioteca Borja és una biblioteca especialitzada en teologia, filosofia, Bíblia i història de l'Església, amb un considerable fons d'art i ciències humanes i socials. Forma part del sistema de biblioteques de la Universitat Ramon Llull.

Web: Biblioteca Borja

És una revista trimestral que, des de 1962, selecciona i condensa els millors articles de teologia publicats a revistes de tot el món. Les condensacions de "Selecciones de Teología" expressen amb fidelitat el pensament dels originals; són enviats als seus autors per a una revisió prèvia.

Web: Selecciones de Teología

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net