4. Com viviu el vot d’obediència al Papa?

Aquest és un vot típic dels jesuïtes. Sant Ignasi va voler fer explícit amb aquest vot especial que la Companyia es posava a disposició del Sant Pare per anar a qualsevol racó del món i portar l'Evangeli. És un vot de confiança en l'Església que, en la persona del Papa, té una visió més universal i pot detectar en quin lloc fa falta un servei més urgent o més delicat.

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net