Arxiu Històric SJ de Catalunya

L'Arxiu Històric de la Companyia de Jesús a Catalunya conserva la documentació històrica de l'antiga Província d'Aragó (Catalunya, Aragó, València i Barcelona) i dels territoris de missió que hi estaven adscrits, des de 1863 fins a l'actualitat. Amb la divisió de la Província l'any 1948 i posteriorment el 1962, però, l'arxiu deixa d'incorporar documentació d'Aragó, primer, i de València i Balears, després. A partir d'aquell moment el material que es troba a l'arxiu correspon a la documentació de la Companyia de Jesús a Catalunya. Disposa, per tant, d'un complet fons de la història recent de Catalunya.

Arxiu Històric S.J. Catalunya
Roger de Llúria, 13-15
Telèfon: 93 301 23 50
E-mail: Arxiu Històric

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net