Centre Borja i Institut de Teologia Fonamental

Centre Borja

Situat a Sant Cugat del Vallès, el Centre Borja dels Jesuïtes de Catalunya aplega un conjunt d'activitats i equipaments de tipus acadèmic, cultural i religiós. Al Centre Borja de Sant Cugat hi té la seva seu l'Institut de Teologia Fonamental, que és un centre acadèmic erigit per la Santa Seu i encomanat a la Companyia de Jesús. Està incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya. A més dels cursos de Llicència i Doctorat, l'Institut organitza també cursos de formació permanent.

Veure programació.

Igualment, s'ofereixen cicles sobre temes culturals d'actualitat.

Web: Centre Borja

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net