Dubtes

Sí, certament, són molts anys de formació, però quina pressa hi ha? A més, no són anys d'estudi solament. Són anys d'anar coneixent, cada cop més a fons, què vol dir i què implica ser jesuïta en el nostre món i en la nostra església. I això cal fer-ho bé, sense precipitacions, deixant que cada etapa i cada experiència vagin donant forma i confirmant la nostra vocació.

Perquè en els Exercicis Espirituals està condensada l'experiència vital d'Ignasi de Loiola, convertida en un mètode espiritual que ens ajuda a cadascú personalment a «buscar i trobar la voluntat de Déu» en les nostres vides. Els Exercicis Espirituals no pertanyen exclussivament als jesuïtes; són, això sí, la contribució més significativa que la Companyia de Jesús ha fet a l'espiritualitat cristiana des de la seva fundació.

La sexualitat en la vida matrimonial a estones també és difícil, l'obediència en la vida professional no és un camí de roses, la pobresa de la vida laboral sovint és molt severa. L'important no és si és més o menys difícil; la clau és si t'hi sents cridat i sostingut per Déu en aquest estil de vida. Sí és així, aniràs superant les dificultats i sentiràs la satisfacció de viure d'aquesta manera el seguiment de Jesús, en plena disponibilitat per a la missió apostòlica que la Companyia t'ha encomanat.

Aquest és un vot típic dels jesuïtes. Sant Ignasi va voler fer explícit amb aquest vot especial que la Companyia es posava a disposició del Sant Pare per anar a qualsevol racó del món i portar l'Evangeli. És un vot de confiança en l'Església que, en la persona del Papa, té una visió més universal i pot detectar en quin lloc fa falta un servei més urgent o més delicat.

Si fas una volta per aquesta pàgina web te'n pots fer una idea. La veritat és que els llocs on hem estat al llarg dels anys és ben variat. Des del principi, volem estar allà on es pugui fer un més gran servei a l'Església i al món, des de les escoles als refugiats. El que caracteritza als jesuïtes no és un apostolat específic sinó la disponibilitat com a actitud religiosa i vital.

La majoria ho seran perquè la Companyia és un ordre sacerdotal. N'hi ha uns quants que viuen els vots religiosos sense ser ordenats capellans: són els germans jesuïtes. Tot i aquesta diferència, tots som igualment jesuïtes des del primer dia que entrem al Noviciat.

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net