Els Exercicis Espirituals

Tot art té les seves pràctiques pròpies: el piano, la pintura, l'esport,... També s'ha parlat de l'art d'estimar i de l'art de viure que no es desenvolupen sense un cert coneixement propi i l'exercici de determinades actituds. No és, doncs, estrany que també es parli d'exercicis espirituals.

El nostre esperit, per a viure de manera sana i plena, necessita també exercitar-se: un coneixement acurat d'un mateix i un sentit pràctic per a créixer com a persona i com a persona solidària. Això val per a tothom, tingui les idees o creences que siguin, si realment vol créixer humanament i amb un sentit profundament humà, és a dir, solidari.

Si un vol desenvolupar aquella manera humana de viure que s'inspira en Jesús de Nazaret i el seu evangeli cal també que recorri a una pedagogia que l'ajudi a l'art de viure cristià. Això vol dir: conèixer més personalment l'evangeli i la persona de Jesús, confrontar-se amb ell i la seva paraula, descobrir per on enfocar la pròpia vida en la societat actual amb esperit solidari, exercitar-se en la pràctica de la reflexió, del coneixement propi i del treball de les actituds humanes més bàsiques.

Els Exercicis Espirituals que va composar Sant Ignasi de Loiola són una pedagogia per a realitzar aquest aprenentatge de l'art de viure, de viure cristianament. No són ni cursos, ni discursos, sinó una pedagogia pràctica per a la realització d'una experiència plenament personal sota el guiatge d'una persona experta. Hi ha diferents maneres de concretar aquesta pràctica dels exercicis (en solitud o a la vida corrent, individualment o en grup, durant 8 dies o menys o durant tot un mes...), però el que importa és adaptar-se a la necessitat de cada persona i al moment que està vivint.

CONSULTEU LA PROGRAMACIÓ D'EXERCICIS I ALTRES ACTIVITATS D'ESPIRITUALITAT A:

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net