Bibliografía

Os ofrecemos una selección de títulos recomendados si tiene interés en saber más sobre la Compañía de Jesús y su historia.

Autor:
Chris Lowney

Els líders fan grans companyies però pocs entenem de veritat com esdevenir i com fer que altres esdevinguin grans líders. Els jesuïtes han construït una de les companyies més exitoses del món. Fundada l'any...

Autor:
Jean Lacouture

Poques aventures col·lectives han influït tan poderosament a la nostra civilització actual com la de la Companyia de Jesús: una aventura que es desenvolupa durant gairebé mig mil·leni i que es desplega per tot...

Autor:
Ignacio Echaniz

En dos volums, recull biografies breus de jesuïtes al llarg de la història de la Companyia de Jesús.

Autor:
Diversos autors

De cavaller a pelegrí és el primer dels quaderns d’activitats de l’obra “Descobrim Ignasi de Loiola”. Compren des del naixement d’Ignasi l’any 1491 fins al seu personatge de Terra Santa a Jerusalem. Els capítols d’...

Autor:
Ignasi de Loiola

Aquesta obra conté tots els escrits de Sant Ignasi i, a més, una selecció de les seves cartes.

Autor:
Ignasi de Loiola

Un llibre de pregària, avui que hi ha una forta recerca del contacte amb el Transcendent. El llibre interessarà al màxim els qui ja han fet el camí amb sant Ignasi, especialment a través dels seus Exercicis...

Autor:
Ignasi de Loiola

Primera publicació d'aquest document ignasià que es fa íntegrament en llengua catalana. Amb traducció i comentaris de Josep M. Rambla, sj.

Autor:
José Maria Rodríguez Olaizola

L'autor presenta a Ignasi des d'una mirada contemporànea. És, sempre, un personatge que remet al Déu a qui tota la seva vida està orientada i que ens ensenya una forma inquieta i fecunda d'estar en el món d'avui. La...

Jesuitas de Cataluña - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net