Justícia i Acció social

És propi a totes les activitats dels jesuïtes l'opció per defensar la justícia. L'acció social de la Companyia de Jesús és molt diversa i es realitza a través de l’acció directa dels missioners jesuïtes, d’ONGs de cooperació al desenvolupament, de serveis de voluntariat en nombrosos projectes locals de suport als necessitats, però també a través de centres d’estudi i publicacions que es dediquen a la sensibilització i denuncia dels problemes socials.

A Catalunya, els jesuïtes que treballen en el sector social ho fan atenent a tres prioritats apostòl·liques: infància i joves en situació de risc social, immigració i cooperació internacional. També es donen altres intervencions socials com el treball amb persones sense sostre i l’atenció socio-pastoral en centres penitenciaris. Una altra presència és la vida en comunitats de jesuïtes inserides en barris populars, amb una proximitat afectiva vers les persones a qui es serveix i acompanya.

Arreu del món, tot i que hi ha jesuïtes catalans a molts països, cal destacar l'estret compromís de col·laboració amb Bolívia i el Txad, on treballen amb destinació definitiva diversos jesuïtes catalans.

Tant a casa nostra com en l’àmbit internacional, els jesuïtes han impulsat o col·laboren amb organitzacions que treballen per a la transformació de la nostra societat, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables.

Les entitats vinculades a la Companyia de Jesús que treballen en l'àmbit social ho fan agrupades en el Sector Social. A Catalunya formen part d'aquest sector Arrels Sant Ignasi de Lleida, la Fundació La Vinya a l'Hospitalet de Llobregat, les Fundacions Carles Blanch i Salut Alta, totes dues amb centres a Badalona, la Fundació Migra Studium a Barcelona, Entrecultures Barcelona i el centre d'estudis Cristianisme i Justícia.

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net