Universitats

La Companyia de Jesús, en la seva missió universitària, sempre ha buscat compaginar l’experiència educativa que li dóna la tradició, amb l’actualització que els canvis socials exigeixen. Oberts a la societat i des de la convicció que la comunicació entre universitat i societat ha de ser constant i intensa, els centres universitaris de la Companyia de Jesús ofereixen una proposta educativa que es caracteritza pel rigor acadèmic, l’atenció a cada alumne i una consciència social avançada. Els centres universitaris de la Companyia de Jesús a Espanya formen la Federació UNIJES. A Catalunya, la Companyia de Jesús ha promogut o col·labora a 6 institucions d'ensenyament superior que formen part de la Universitat Ramon Llull, universitat privada d'inspiració humanista i cristiana.

Centres

IQS

L'IQS va néixer l'any 1905 a Roquetes (Tarragona) quan el jesuïta Eduardo Vitoria va fundar el Laboratorio Químico del Ebro. Deu anys més tard es va traslladar a Barcelona amb el nom d'Institut Químic de Sarrià. Des dels seus inicis s'ha convertit en un destacat centre de formació pel qual han passat gran part dels professionals de la indústria química, gràcies a la seva aposta per la formació pràctica i la col·laboració amb el sector empresarial. Compta amb una àmplia oferta formativa en l'àmbit de la Química, la Enginyeria i l'Economia. És membre fundador de la Universitat Ramon Llull.

Web: IQS

Esade és una institució acadèmica universitària creada l'any 1958 a Barcelona per iniciativa d'un grup d'empresaris i la Companyia de Jesús. Forma part de l'Associació Internacional d'Escoles de Negocis dels Jesuïtes (IAJBS) i de l'Associació Mundials de Facultats i Escoles de Dret Jesuítiques, així com d'UNIJES, federació d'universitats i institucions d'ensenyament superior vinculades a la Companyia de Jesús a Espanya.

Web: ESADE

Observatori de l'Ebre

Situat a Roquetes (Baix Ebre), l'Observatori va ser creat per la Companyia de Jesús a principis de segle. L'any 1991 s'integra com a Institut Universitari a la Universitat Ramon Llull. Les seves activitats principals són l'adquisició de dades, la investigació i la docència. Compta amb una Biblioteca especialitzada en Física de la Terra i l'Espai.

Web: Observatori de l'Ebre

Institut Borja de Bioètica

L'Institut Borja de Bioètica es un centre fundat l'any 1976 per iniciativa del jesuïta Francesc Abel. Desenvolupa diverses activitats en el camp de la docència i investigació d'aquesta disciplina i, des de l'any 2000, és institut universitari per la seva integració a la Universitat Ramon Llull.

Web: Institut Borja de Bioètica

TSI-Turisme Sant Ignasi és un centre universitari de la Universitat Ramon Llull, promogut per la Fundació ESADE i la Companyia de Jesús, que té com a missió impulsar la docència, la investigació i la difusió del coneixement en els àmbits de la direcció i la gestió d'empreses turístiques i hoteleres. El seu objectiu principal és el de contribuir a la formació científica, social i humana de persones competents professionalment i conscients de la seva responsabilitat, perquè contribueixin a un desenvolupament humanitzat del turisme en un context de diàleg intercultural.

Web: TSI-Turisme Sant Ignasi

La Fundació Vidal i Barraquer, institució dedicada a l'àmbit de la salut i específicament de la salut mental, va ser creada l'any 1964. Inicià les seves activitats amb l'assistència a persones amb dificultats psicopatològiques i, posteriorment, les va complementar amb tasques docents i de recerca, en el marc integrador de la psicologia i psiquiatria. El seu Institut Universitari de Salut Mental està inegrat a la Universitat Ramon Llull i es dedica a la investigació científico-tècnica i a la docència especialitzada. Ofereix programes de Postgrau i Màster.

Web: Fundació Vidal i Barraquer

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net