VOLPA

VOLPA (Voluntariat Pedro Arrupe) és un programa de voluntariat internacional per a la formació i enviament de voluntaris/es a països del sud.

Formació
En grup, amb un acompanyament tutorial, durant sis mesos (de gener a juny).

Enviament
Els voluntaris/es són enviats sobretot a l'Amèrica Llatina, on faran una estada de dos anys, oferint el seu perfil professional, experiència i treball en camps diversos com l'educació, desenvolupament comunitari, salut, pastoral, agricultura...

Postvoluntariat
L'experiència no acaba a la tornada. Es tracta que el voluntari integri a la seva vida els valors i canvis que li ha suposat l'experiència i es comprometi en el seu entorn com a agent de canvi social.

Per més informació visiteu la web: www.volpa.org

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net