ESADE i Banc de Recursos col·laboren per recollir material per a entitats socials

ESADE, conjuntament amb la Fundació Banc de Recursos, va organitzar el 18 d’abril 2013 la Jornada Pont Solidari adreçada a l’alumnat, personal docent i personal professional en general a fi de recaptar material informàtic, bicicletes i mòbils en bon estat i reutilitzable per a col·lectius necessitats. ESADE va habilitar dos espais tant a Barcelona i Sant Cugat on durant tot el dia es va recollir el material donat.

En el transcurs de la jornada, el sotsdirector d’ESADE, Ramon Aspa, va fer l’entrega material de més de 100 equips informàtics d’ESADE al director de Banc de Recursos Jesús Lanao com a contribució de l’escola. Aquests equips així com la resta de material recollit serà repartit entre les ONG socials receptores del servei Pont Solidari a favor de col·lectius vulnerables com infants, joves discapacitats, persones a l’atur, entre d’altres.

Banc de Recursos és una  ONG de desenvolupament i medi ambient que redistribueix materials i béns d’equip útils en bon estat. Vincula responsabilitat social, cooperació i medi ambient tant a casa nostra com a Bolívia. El Pont Solidari és el servei que connecta recursos i necessitats, la plataforma on-line que connecta més de 100 empreses i institucions i les més de 200 ONG receptores socials de col·lectius vulnerables.

Més informació: www.bancderecursos.org