Reflexió

En les activitats de la Companyia de Jesús ocupa lloc destacat el treball en el camp intel·lectual, amb una dedicació que vol ser una resposta dinàmica a les necessitats del món actual. Un treball que es realitza des de l'àmbit de la teologia, les ciències socials i humanes, la ciència i tecnologia,... Es porta a terme en diversos espais i pren diverses formes: publicacions, recerca, activitat acadèmica, o actes públics, entre d'altres.

A Catalunya, comptem amb Cristianisme i Justícia, un centre d’estudis creat a Barcelona l’any 1981 i dedicat a la reflexió social i teològica. Agrupa un equip de més de 80 experts, professors i professionals que estan en contacte directe amb les realitats socials. La seva reflexió analitza amb rigor, denuncia des del compromís i proposa alternatives per a la transformació de les realitats generadores d'injustícies, sempre en col·laboració amb altres persones i entitats. Aquest treball es realitza en dos nivells: l'estudi i la reflexió, amb seminaris interns i grups de treball; i la difusió a través d'actes públics, presència en xarxes socials i la publicació dels Quaderns CJ, que s'editen en català, castellà i anglès. Forma part de la xarxa de centres Fe-Cultura-Justícia d’Espanya i dels Centres Socials Europeus de la Companyia de Jesús.