Joves

La Pastoral de Joves dels Jesuïtes a Catalunya promou tot un seguit d'activitats que en molts casos parteixen de les institucions escolars i amb una clara vocació de col·laboració amb altres congregacions religioses. Proposem un itinerari que s'inicia amb l'adolescència i culmina en el moment que el jove emprèn la seva vida cristiana adulta.

Els mitjans que proposem per fer aquest camí són diversos: grups per a la preparació dels sagraments, educació en el lleure, espais i moments adaptats a l'edat per a la celebració de la fe, acompanyament personal, experiències de compromís social a través del voluntariat al nostre entorn o en altres països, formació...