Educació

Jesuïtes Educació

La Companyia de Jesús va començar a treballar en el camp educatiu ja des de la seva fundació al segle XVI, veient la importància de l’educació en la joventut i amb voluntat d’oferir una formació integral de qualitat. L’educació als centres de la Companyia de Jesús es basa en l’acolliment, coneixement i acompanyament de les persones amb el propòsit que adquireixin els aprenentatges adequats per a esdevenir persones equilibrades, responsables, competents i solidàries. A Catalunya, les escoles vinculades a la Companyia de Jesús formen la Xarxa Jesuïtes Educació. 

Universitats

La Companyia de Jesús, en la seva missió universitària, sempre ha buscat compaginar l’experiència educativa que li dóna la tradició, amb l’actualització que els canvis socials exigeixen. Oberts a la societat i des de la convicció que la comunicació entre universitat i societat ha de ser constant i intensa, els centres universitaris de la Companyia de Jesús ofereixen una proposta educativa que es caracteritza pel rigor acadèmic, l’atenció a cada alumne i una consciència social avançada. Els centres universitaris vinculats a la Companyia de Jesús a Espanya formen la xarxa UNIJES. A Catalunya, formen part d'aquesta xarxa IQS i Esade, tots dos centres universitaris de la Universitat Ramon Llull.

Antics Alumnes

Les Associacions d’Antics Alumnes de centres de la Companyia de Jesús tenen com a objectiu mantenir la relació entre els antics companys i seguir treballant, d’acord amb els valors de l’espiritualitat ignasiana, per a una societat més justa i fraterna. En aquest enllaç trobareu el directori d'Associacions d'Antics Alumnes.