"Acompanyar a la cruïlla"

La Delegació Diocesana de Migracions de Nador ha reforçat la seva aposta per acompanyar des de l'origen amb la presència permanent d'un equip al Senegal. El mes d'abril passat, Mateo Aventín, educador social i jurista, i Sanja Rahim, politòloga, s'han incorporat al projecte “país d'origen” de la Delegació Diocesana de Migracions de Nador al Senegal, amb la voluntat de contribuir, amb la seva presència permanent, a l'establiment d'una coordinació transfronterera dels projectes de sensibilització al Senegal, Guinea-Conakry i Guinea Bissau.

Tot i això, com ens expliquen ells mateixos, "volem anar més enllà i plantejar una intervenció que permeti oferir oportunitats i acompanyar millor les persones que es troben a la cruïlla". En les primeres setmanes han tingut l'oportunitat de prendre consciència de la complexitat d'uns projectes migratoris personals que són diversos i canviants, amb raons i motivacions múltiples, sostinguts pel desig incessant d'un futur esperançador, carregats d'il·lusions i expectatives (que moltes vegades no es corresponen amb la difícil realitat que han d'afrontar aquelles –poques– que aconsegueixen arribar) però també de temors i pors… i de decisions vitals sustentades en una confusa, insuficient i, en molts casos, falsa, informació. "Són, en definitiva, vides travessades per una extraordinària vulnerabilitat", afirmen.

Les causes estructurals responen a factors econòmics, socials, ambientals, culturals… i per això se centren sobretot en els joves, però també en les famílies i el seu entorn, a partir d'un acostament comunitari que permet dialogar amb la realitat de la mà de les organitzacions locals que acompanyen aquestes persones i inspiren amb el discurs impregnat de Drets Humans.

Al mateix temps, la constatació de tal complexitat empeny a apostar decididament per la investigació, a través de l'enllaç amb les universitats, per poder observar i interpretar la realitat, i per poder reflexionar i comunicar millor.

Per a aquests dos joves suposa linici dun projecte i una experiència que connecta amb els seus itineraris previs de treball i compromís en làmbit de la migracions i els drets humans. "A nivell personal, si fem la mirada enrere, sentim que la nostra presència aquí té a veure amb una sensibilitat per les persones migrants que ha ocupat, no només part dels nostres itineraris professionals, sinó, també, de les nostres històries personals, i que ara ens permet comprendre millor des de l'origen, però resulta revelador respondre a la pregunta de per què som aquí… i sentim que, davant d'això, la nostra incorporació al projecte ens permet donar resposta a una vocació que ens crida a servir a les perifèries del nostre món, a apropar-nos a una realitat que ens commou, ens interpel·la i ens porta a posar els nostres dons a disposició d'aquest desafiament il·lusionant i transformador”.

La Sanja i el Mateo agraeixen la generositat, visió i compromís de Mans Unides i el Secretariat de Missions Jesuïtes en forma de contribució a la sostenibilitat econòmica.