Comença la primera edició del programa d'aprofundiment en els Exercicis per a acompanyants

El dia 9 d'aquest mes de gener del 2023 ha començat la primera edició del Programa d'aprofundiment en els Exercicis Espirituals de sant Ignasi, adreçat a persones que ja tenen experiència d'acompanyar-los. A través de deu temes i al llarg de cinc mesos, els participants estaran en contacte amb la mistagogia dels Exercicis orientats pels vídeos de Josep M. Rambla, iniciador d'EIDES i impulsor des de fa dècades del coneixement dels Exercicis i les seves múltiples adaptacions.

Aquesta és una iniciativa de formació en línia impulsada conjuntament per Casa Kino, de San Diego, USA i Cristianisme i Justícia-EIDES, de Barcelona. La preparació del curs ha portat més d'un any de treball. Casa Kino té una ferma experiència oferint programes online de formació i EIDES ofereix una formació presencial sobre els Exercicis des de l'any 1978. La col·laboració entre ambdues institucions es va segellar formalment el 18 de juny de 2022 a la Cova de Manresa. El setembre d'aquell mateix any va començar una prova pilot del curs amb les persones que són tutors a la present edició.

El curs es desenvolupa del 9 de gener al 28 de maig del 2023. Els deu temes presenten els punts essencials de la mistagogia ignasiana. Cadascun es desenvolupa seguint una mateixa metodologia: un vídeo explicatiu de Josep M. Rambla, un text bàsic (seguint els quaderns EIDES), unes preguntes per a la reflexió personal, el fòrum de discussió amb la resta de participants, algunes lectures complementàries i un vídeo d'un acompanyant compartint la seva experiència.

El participant, una vegada ha visualitzat i llegit el material proposat a cada tema, respon a les preguntes i rep el comentari del tutor/a que en tot moment està a disposició del participant per si vol aprofundir algun aspecte.

Tant els materials com el suport del tutor/a estan enfocats a la major assimilació personal del participant, que pot organitzar el seu aprenentatge segons els seus ritmes personals, ja que el curs és asincrònic, tenint en compte que cal una dedicació d'unes quatre o cinc hores setmanals.
Un valor, no menor, del curs rau en la internacionalitat dels participants. En aquesta edició els 34 participants són de deu països diferents, i els 18 tutors representen 6 països.

Una gran majoria dels participants i tutors són laics i laiques amb extensa experiència en acompanyar Exercicis en múltiples modalitats i diversos contextos. Una riquesa de perspectives que es transmet en els moments compartits als fòrums i en la relació amb els tutors.

El dissabte dia 7 de gener, per afavorir el coneixement personal i preparar l´inici del curs, va tenir lloc una reunió a través de Zoom. Va iniciar la trobada Josep M. Rambla convidant els participants a assimilar els punts essencials de la dinàmica ignasiana, pas imprescindible per a qualsevol adaptació a l'exercitant i les seves circumstàncies. Els membres de l'equip organitzador: Sandra i Ramón Corona per Casa KIno i Laura Rius i Pau Vidal sj per EIDES-Cristianisme i Justícia van descriure les característiques del programa. Va ser una motivadora trobada que va deixar molt bones sensacions als participants i que es va plasmar en les paraules que, entre d'altres, van expressar en finalitzar: esperança, entusiasme, agraïment, ganes d'aprendre agradant, etc.

La segona edició d'aquest programa s'iniciarà al setembre, estant disponible la informació per a la matrícula el mes de juny 2023 a la pàgina web de l'aula virtual de Cristianisme i Justícia.