Crear xarxa de suport, fonamental per a la inclusió de les persones en situació de sense llar

Unes 150 persones han sortit al carrer a Lleida aquest dijous 26 d'octubre per reivindicar els drets de les persones en situació de sense llar. Ho han fet en l'acció convocada amb motiu de la Campanya de les Persones en Situació de Sense Llar, i en la que s'ha denunciat la desprotecció i falta d’accés als drets que pateixen aquestes persones. 

Hi han participat diverses entitats de Lleida com Càritas Diocesana de Lleida, Arrels Sant Ignasi, la Fundació Jericó, la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom (Llars del Seminari) i Sant Joan de Déu Terres de Lleida. 

La mobilització ha tingut com a eix central una acció reivindicativa oberta a tothom a la Plaça Paeria, davant de l’Ajuntament de Lleida, on s'han posat de manifest la mancança de drets, recursos i serveis de les persones que es troben en situació de carrer. La Campanya ha posat el focus aquest any en la necessitat de creació d'una xarxa de suport, una comunitat, per tal d'afavorir la inclusió i que les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat puguin arribar a sentir-se acollides. 

Desestigmatitzar el sensellarisme i oferir una xarxa de suport en la que puguin trobar suport és crucial per sentir-se part d'una comunitat i establir relacions personals que els donin noves oportunitats. 

Durant la jornada també s'ha destacat la qüestió del sensellarisme femení, i la vulnerabilitat que pateixen les dones que es troben en aquesta situació, remarcant l’alta exposició a la violència com a tret diferencial que caracteritza i defineix les realitats de les dones en situació de sense llar. En aquest sentit, s’ha plasmat la necessitat repensar i abordar la intervenció social i l’acompanyament a aquestes dones, propiciant espais segurs que els permetin emprendre processos i accedir a una vida digna. 

La campanya busca donar visibilitat a la realitat social del moment a la vegada que plasma la necessitat de recursos i serveis per aquells i aquelles que més els necessiten. La fundació Arrels Sant Ignasi, entitat que forma part del sector social de la Companyia de Jesús, recalca que el sensellarisme ha augmentat a la ciutat de Lleida. L'entitat aquest any ha atès 1.045 persones en situació de sense llar, de les quals 150 en situació de sense sostre, dues xifres que malauradament van augmentant. Es remarca que darrera de cada xifra hi ha una persona i una història de vida que, des d’Arrels Sant Ignasi, s’acompanya.

Per això l'entitat demana més recursos per cobrir les necessitats, i s’exigeix la creació d’una Taula de Coordinació per erradicar el sensellarisme amb tots els agents implicats de la ciutat. També es reclama una acció política decidida que garanteixi la protecció social de tothom. A més a més, de l’aprovació de la proposició de Llei de mesures transitòries i urgents per a fer fronts i erradicar el sensellarisme. 

Arrels Sant Ignasi també deataca que com a individus tenim una responsabilitat social, i convida a canviar la mirada i participar de la denúncia de la realitat que viuen aquestes persones. "Compartir la nostra xarxa significa construir relacions de fraternitat des d’un nosaltres menys individualista i més igualitari i inclusiu", diu l'entitat. Per això cal treballar per una societat inclusiva que obri els seus cercles de contactes, tant a nivell personal com comunitari, a les persones que en queden fora i així deixar de generar exclusió. 

Font i imatges: Arrels Sant Ignasi