El Centre Sant Jaume treballa per combatre la bretxa digital

El Centre Sant Jaume de Badalona, entitat que forma part del  nostre sector social, vol visibilitzar i combatre la bretxa digital que pateixen molts infants i joves que estan en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, a través de la seva campanya Seguim Connectats #ConstruïmFutur. Aquesta entitat ha readaptat la seva activitat amb iniciatives per combatre aquesta bretxa.

En un món en constant transformació, el desenvolupament de les competències digitals s’ha convertit en un element clau, però el confinament ha evidenciat la gran desigualtat digital que separa la població amb recursos de la població més vulnerable i ens ha enfrontat a un problema que havia quedat invisibilitzat fins ara: els alumnes en risc d'exclusió digital.

El Centre Sant Jaume ens adverteix que a moltes cases no hi ha cop ordinador, o no disposen de connexió a internet. Fins i tot s’han trobat que alguns joves fan les tasques digitals a través del mòbil familiar. Per tot això l’entitat alerta davant el risc que ser més digitals representi ser menys iguals. A més de denunciar aquesta realitat, el Centre Sant Jaume ha implementat a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) i al Centre Obert iniciatives per acabar amb la bretxa d'accés i la bretxa d'ús.

A la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), que atén nois i noies de 14 a 16 anys amb necessitats educatives especials, ha reformulat la seva forma d’intervenir, apostant per un model mixt en el que l’alumnat alterna l’activitat acadèmica presencial i telemàtica per formar els joves i les joves en competències digitals. Xavi Cortés, educador de la UEC, explica que a l’inici del confinament es van adonar que els nois i noies no només no tenien les eines digitals per fer el seguiment de les classes sino que tampoc tenien les competències digitals. El primer pas va ser crear un servei de préstec de tauletes i connexions d’internet i a partir d’aquí es va reformular la manera d’intervenir de la UEC. El model mixte el ha permès mantenir el contacte directe amb l’alumnat, i alhora garantir que es podia seguir treballant en cas de confinament. La iniciativa, a més, ha permès adquirir aprenentatges que seran útils per al futur laboral d’aquests alumnes.

També el Centre Obert s’ha adaptat a aquesta nova situació i a les necessitats detectades. Han habilitat tauletes perquè nenes i nens aprenguin a utilitzar la informàtica més enllà de les xarxes socials i els jocs; i a nivell familiar, s'han realitzat formacions digitals a mares i pares.

 

Font: Centre Sant Jaume