El Simposi Internacional sobre Exercicis Espirituals en imatges

500 anys després de l'experiència de Sant Ignasi de Loiola, experts de 27 països de tot el món es van reunir durant 5 dies a la Cova de Sant Ignasi, a Manresa, per reflexionar sobre l'actualitat de la proposta dels Exercicis Espirituals i les possibilitats que ens ofereixen avui. 

En paraules de Xavier Melloni, jesuïta i un dels responsables del Simposi, el cinquè centenari oferia una oportunitat excepcional per reflexionar sobre els fruits d'un text que segueix donant vida però que al mateix temps cal revisar. Des del primer moment i al llarg de tota la trobada ha sortit amb força una qüestió: què és allò irrenunciable dels Exercicis i amb quins criteris es poden fer adaptacions amb audàcia. 

Aquest vídeo recórre les imatges d'alguns dels moments viscuts durant el Simposi.