“Ens adaptem a les noves necessitats de la manera més creativa i radical”

Aquests dies ha començat un nou curs per a les entitats del sector social de la Companyia de Jesús a Catalunya, marcat lògicament per les conseqüències de la pandèmia.

Els darrers mesos, les entitats han presentat les memòries del treball fet durant l’any 2019. Ho fan en un context molt diferent del que ens trobàvem en finalitzar aquell any, però que totes les organitzacions encaren reafirmant-se en la seva tasca. “Volem seguir treballant amb la mateixa passió, sensibilitat i dedicació”, assegura M. Carmen de la Fuente, directora de Migra Studium i coordinadora del sector social dels Jesuïtes a Catalunya. “Ara mateix treballem per adaptar la nostra acció a les noves necessitats de la manera més creativa i radical que ens és possible”.

Les dades que han presentat les entitats de la seva acció durant l’any 2019 ens parla de més de 15.000 persones ateses, a través dels diversos programes que té en marxa cada entitat i que comprenen serveis molt diversos: distribució d’aliments, atenció a persones sense llar, acollida i assessoria per a persones migrants, cursos de formació laboral i de llengua, atenció a persones amb addicció, activitats de reforç escolar i educació en el lleure per a infants i joves,…

En tots els casos i en les diverses formes d’intervenció, les nostres entitats comparteixen una aproximació a la realitat de la persona, de forma acollidora i respectuosa, a través d’una atenció integral que té en compte la persona, la família i el barri, i que es fa en col·laboració amb altres entitats i plataformes. És per això que el director de la Fundació Carles Blanch de Badalona, Grau Ussetti, ens demana que aquestes xifres del 2019 serveixin per “visibilitzar els rostres de les moltes persones que acompanyem i les seves històries vitals”.    

Si hi sumem les persones que han participat en accions o campanyes de sensibilització, podem dir que l’acció del sector social de la Companyia de Jesús a Catalunya ha arribat a més de 23.000 persones. Tot això ha estat possible gràcies a la tasca de més d’un miler de persones, la majoria voluntàries.

Són dades que ja confirmaven una realitat que la crisis sanitària està fent visible i agreujant, adverteix el director de la Fundació La Vinya de L’Hospitalet de Llobregat, Xavi Loza, amb veïns i veïnes que es troben en una situació de crisi permanent, amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques, infants i joves que no poden seguir el ritme d’escolarització o persones grans que viuen soles amb dificultats greus. En el context d’incertesa actual, assegura, “el treball fet configura la nostra missió i dóna suport a la nostra voluntat de fer uns barris més dignes i més lliures, on tots els seus habitants accedeixin a la ciutadania de ple dret”.

Formen part del sector social de la Companyia de Jesús a Catalunya les fundacions Migra Studium de Barcelona, la Vinya de L’Hospitalet del Llobregat, Salut Alta i Carles Blanch de Badalona, Arrels-Sant Ignasi de Lleida i la delegació d'Entrecultures a Barcelona.

Enllaç a les memòries: