Identitat i Missió de les universitats jesuïtes

La Càtedra d'Ètica i Pensament Social de l'IQS va organitzar amb èxit la jornada de formació Introducció a la Identitat i Missió de les universitats jesuïtes – Curs 0, a finals del mes d'octubre. Durant aquesta jornada, les persones participants van tenir l'oportunitat d'explorar la identitat i els valors promoguts per les universitats jesuïtes, així com d'aprofundir en l'origen de la Companyia de Jesús, fundada per Sant Ignasi de Loyola.

El curs es va iniciar a les instal·lacions de l'IQS amb un diàleg amb el president del Patronat de l'IQS, el P. Enric Puig SJ. A Manresa, al Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana Cova Sant Ignasi, Oriol Quintana, delegat d'Identitat i Missió a l'IQS, va dirigir la sessió Treballar en una universitat

Finalment, el Llorenç Puig SJ, també membre de la Càtedra d'Ètica, va oferir la presentació Per què la universitat?". L'encontre es va tancar amb una sessió de treball en grup i posada en comú.

Els membres de la Càtedra d'Ètica estan satisfets d'haver organitzat amb èxit aquesta jornada de formació, que va proporcionar als participants perspectives i coneixements diversos de la identitat i l'entorn en el que desenvolupen la seva tasca professional.