La Comunitat IQS i l'acompanyament als nostres estudiants

Les preferències apostòliques de la Companyia de Jesús demanen explícitament que acompanyem els joves en la creació d'un futur esperançador. Després de la publicació d'aquestes preferències i de la pandèmia, IQS ha iniciat un procés de reflexió i millora en l'acompanyament del seu alumnat. 

A més dels ja existents serveis d'acompanyament tutorial, especialment per a qüestions acadèmiques, s'ha ampliat l'acompanyament des del departament de Carreres Professionals. Responsables i treballadors/es han reforçat la formació en espiritualitat ignasiana, per incorporar les eines del discerniment vocacional, i orientar millor així els joves. Per al present i següents cursos s'han creat dues noves activitats obligatòries per al nostre alumnat: en primer lloc, una formació en competències personals i professionals, que permet als participants ser més conscients del seu perfil per prendre millors decisions -durant la formació, se'ls proporcionen "eines ignasianes per a la presa de decisions". En segon lloc, una setmana per als estudiants de darrer any de grau, en format de congrés, per acompanyar-los en aquesta fase clau de la seva trajectòria personal.

A més, el departament de Campus Life, treballant coordinadament amb el departament d'Identitat i Missió, va llançar el curs passat dues noves plataformes d'acompanyament pels nostres estudiants. La primera és el Servei d'Atenció Psicològica. Gràcies a un conveni signat amb la Fundació Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon Llull, una vegada per setmana una psicòloga atén els estudiants que ho sol·liciten. És un servei de primera consulta que permet fer seguiments curts o atenció a problemes puntuals, així com derivacions quan és necessari.

Paral·lelament, es va obrir el denominat Servei d'Atenció Religiosa i Espiritual (SAER), pel qual qualsevol estudiant que ho desitgi pugui tenir un acompanyament, o una xerrada puntual amb el P. Llorenç Puig, sj, professor en actiu de la facultat d'Enginyeria de IQS.

Un espai per a l'escolta directa

El passat 2 de febrer, en el marc de les activitats de la Comunitat IQS, es va realitzar una activitat titulada "La motivació i el propòsit vital dels nostres estudiants". Encapçalada per les accions de la promoció vocacional, l'encontre va tenir el propòsit d'escoltar l'alumnat directament. Professorat i personal de la casa coneixen els estudiants; no obstant això, en poques ocasions se'ls dona veu perquè s'expliquin davant d'un auditori. Precisament això és el que es va dur a terme en aquesta ocasió. Quatre estudiants de grau, de diversos cursos, van exposar davant d'un auditori de professors i treballadors de IQS la seva visió personal sobre el seu present i el seu futur; sobre com veuen la seva generació i sobre les fortaleses i debilitats que observen en ells mateixos i en els seus companys.

Concretament, els estudiants van respondre preguntes de l'estil: "Tu diries que la gent de la teva generació té manca de vocació o propòsit?"; "Creus que saps viure la vida en profunditat?" i, finalment, "Creus que la gent de la teva generació, tu inclòs, té por al futur? Mireu al futur amb desconfiança?"

Els estudiants van confirmar que la inestabilitat del futur, el canviant i accelerat panorama cultural de les nostres societats els afecta sens dubte, obrint per a ells una incertesa que no els ajuda a enfrontar el futur amb confiança. La múltiple varietat de possibilitats (començant pel nombre de graus diferents que s'ofereix en el nostre sistema universitari) no els ajuda. Igualment, van assenyalar com les xarxes socials són per a ells una font d'inestabilitat psicològica, i com els dispositius electrònics els impedeixen una atenció sostinguda en el seu estudi i en les seves relacions. Així mateix, van assenyalar que el més determinant, pel que fa a la vida en profunditat, és l'educació rebuda a casa. Els valors i les prioritats rebudes i viscudes a la seva família els permeten ordenar el seu interior.

Tots van destacar la necessitat de poder comptar amb un mentor, o diversos, i que aquells professors que disposen de més temps per estar al seu costat, especialment en contextos d'ensenyament amb una major flexibilitat, com poden ser els laboratoris, acaben convertint-se per a ells en referents. Va confirmar, doncs, aquesta jornada de la Comunitat IQS, que les relacions d'acompanyament requereixen lentitud, escolta i constància. I que els estudiants demanen i agraeixen els esforços per estar al seu costat.