Migra Studium obre la porta a més de 5000 persones l'any 2021

El passat dimecres 11 de maig la Fundació Migra Studium va presentar la seva memòria anual d’activitats del 2021. Un acte que va servir per les dades i preocupacions rellevants, així com per escoltar i posar rostre a persones que passen per Migra Studim. 

Acollir, acompanyar, escoltar, formar i sensibilitzar

Durant el 2021, Migra Studium ha obert les portes a més de 5.000 persones, de les quals 1.235 han participat en els programes d’acollida, hospitalitat, formació i acompanyament a persones migrants i 3.799 en activitats de formació i sensibilització en diversitat i migració. L'entitat ha anat recuperant la normalitat post-pandèmica en quasi totes les activitats, cosa que ha permès recuperar el ritme dels cursos de formació. 657 persones han realitzat algun curs (de llengües o formació laboral). També s'ha consolidat el servei d’assessorament jurídic i l’atenció social, dos serveis essencials als que moltes vegades les persones migrants no tenen accés, o aquest és lent i limitat.

La Xarxa d’Hospitalitat de la Fundació Migra Studium ha acollit a 40 persones (9 més que al 2020), evitant que, en 7.120 nits, hi hagués algú dormint al ras. A més a més, la xarxa ha incorporat 2 comunitats d’hospitalitat i ha  iniciat el procés de regularització de 4 persones.

Per últim, destacar que la tasca del grup de visites al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca s’ha centrat en la denúncia i visibilització de la realitat dins del centre durant aquest temps. Fins a meitat de juny del 2021 les visites presencials per part de familiar i ONGs han estat prohibides, i en altres ocasions s’han tornat a prohibir usant la gestió sanitària de la Covid19 coma excusa per fer d'aquest centre un espai encara més hermètic.

Treball en equip

Migra Studium no s'entendria sense l'equip de voluntaris i voluntàries que fan possible la tasca diària. Al llarg de l'any 2021 l'entitat ha comptat amb 252 persones voluntàries i 7 en pràctiques. L'equip remunerat l'han format 15 persones, d’entre les quals dos joves que han pogut regularitzar la seva situació administrativa i estar contractats a Migra Studium durant 1 any.

A prop de les persones més vulnerables

El centre de l’acció de Migra Studium són les persones migrants més vulnerables, majoritàriament persones en situació administrativa irregular (el 63%) i persones que porten menys de 3 anys en territori espanyol (el 48%). A més, cal mencionar que de les persones sol·licitants d’asil (13%) gran part obtindran una resolució desfavorable i, per tant, es veuran abocades de nou a la irregularitat administrativa. El mateix passa amb les persones que estan tramitant el permís de residència (3%).

Obrir més portes

En presentar la memòria de 2021, Migra Studium mira també al present i el futur, i l'entitat ha expressat la voluntat d'intensificar el servei d’acollida i orientació per oferir aquest servei essencial a un major nombre de persones i de forma més àgil, obrir un nou pis d’hospitalitat i buscar més llars d'acollida, impulsar les visites a l'Espai Interreligiós i recuperar la freqüència de visites al CIE i continuar fent incidència per aconseguir-ne el seu tancament.

Tot per seguir fent passos per a la construcció d'una societat més acollidora, cohesionada, diversa i plural, on l’hospitalitat sigui sempre el motor de les relacions. I per fer-ho demanen el suport de totes les persones i institucions que hi vulguin col·laborar, ja sigui, fent-se sòcies, donants o voluntàries.

Podeu descarregar aquí la Memòria 2021 de Migra Studium

Font: Fundació Migra Studium