Recés de l'equip EIDES a les fonts del Cardener

El passat dissabte dia 10 de juliol, els membres de l’equip EIDES, l'Escola Ignasiana d’Espiritualitat, van fer una sortida en clau de recés a les fonts del Cardener, a la comarca del Solsonès, per acomiadar el curs abans de l’estiu.

Durant dos cursos sencers el seminari intern d’EIDES, que es reuneix bimensualment, ha estat fent un treball de relectura reposada de l’Autobiografia de Sant Ignasi. Ha estat un recorregut pausat, travessat per la “bombarda” del confinament, les sessions virtuals, redescobrint el pelegrí i aprofundint en la seva experiència interior que, 500 després, encara il·lumina les nostres vides.

Tal com diu Glòria Andrés, membre del consell executiu d’EIDES: “Poder acabar el curs amb l’anada a les fonts del Cardener ha estat com un bany d’aigua i espiritualitat tot resseguint el camí d’Ignasi cap a Barcelona. La pregària escoltant l’aigua borbollant de les fonts del riu, contemplar el blau turquesa del pantà de la Llosa de Cavall, l’Eucaristia al pont de Buidasacs acompanyats de l’aigua del Cardener saltant al costat nostre i fer el comiat assegudes a les roques que sostenen el Pont de Vilomara, ens ha acostat a la història i, de la mà d’Ignasi, a la Trinitat que el sostenia i l’acompanyava tal com ho fa també amb nosaltres.” 

En l’any de la conversió d’Ignasi aquesta ha estat una oportunitat de tornar a les arrels de l’espiritualitat ignasiana i a l’experiència font i fundant que el pelegrí visqué. 

L'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES) és un centre de reflexió i pràctica de l'espiritualitat en el segle XXI des de l'òptica ignasiana. Juntament amb Cristianisme i Justícia, forma part de la Fundació Lluís Espinal i una de les seves activitats és el seminari intern, amb el que els membres de l'equip treballen i reflexionen cada curs a l'entron d'un tema o lectura. A més, Eides publica els quaderns de la col·lecció "Ajudar". Al llarg d'aquest curs se n'han publicat tres: Viure en l'Esperit, que adapta el mes d'Exercicis que el jesuïta Ferran Manresa proposà, Jo sol, què puc ser?, amb el comentaris de Carles Marcet als cinc exercicis de la primera setmana i "Un de tants", de Josep M. Rambla a partir de dues contemplacions ignasianes: la de la vida oculta de Jesús i la Contemplació per aconseguir amor.