Un recés de consciència ecològica en clau ignasiana

Tenir cura de la Casa Comuna, treballant en la protecció de la Creació, és una de les preferències apostòliques universals del treball actual de la Companyia de Jesús arreu del món.

No és una preocupació nova. La Companyia de Jesús ja té un recorregut d’atenció a les qüestions ecològiques. Aquesta qüestió ha estat present sobretot des de la Congregació General 34 de l’any 1995 i els diversos Superiors Generals han esperonat a trobar camins per respondre a aquest repte, des d’una aproximació que sempre ha tingut molt en compte la vinculació de l’emergència climàtica amb la justícia social. La necessitat i la urgència d’una conversió ecològica venen confirmades aquests darrers anys amb l’encíclica Laudato Si del Papa Francesc.

El centre d'espiritual Cova Sant Ignasi de Manresa acull un recés de consciència ecològica en clau ignasiana

Entre les diverses iniciatives i projectes de treball que es van posant en marxa en aquest àmbit, van sorgint iniciatives que ens conviden a endinsar-nos en la nostra tradició i espiritualitat des d’aquesta consciència ecològica, cercant un camí de recerca i conversió, que pugui ajudar també a prendre decisions que contribueixin a la cura de la Casa Comuna.

Ara, el Centre d’espiritualitat de la Cova de sant Ignasi, a Manresa, programa per primera vegada un recés de consciència ecològica en clau ignasiana. Es farà el cap de setmana del 31 de març al 2 d’abril i l’acompanyaran Marta Burguet i Joan Morera, jesuïta.

Ens proposen “prendre contacte amb la natura, en disposició d’escolta i sensibilitat, per sentir i gustar Déu en tota la Creació i les seves creatures” i, des d’aquí, “aprofundir en les formes de vida que es desprenen d’un compromís profund amb l’espai sagrat de la Terra que habitem”.

Sant Ignasi refereix la relació de Déu amb la natura habitant-la. I és des d’aquesta experiència del pelegrí que el recés ens convida a fer aquesta experiència en clau ignasiana. “Ser pelegrí, no tenir res fixe, fa que estiguis en una intempèrie que et duu a trobar Déu en la natura i en el contacte amb els altres. T’has despullat de tot i la natura és el fil conductor”, explica Marta Burguet, que considera que sant Ignasi devia tenir una relació amb la natura de contemplació i meravella.

L’experiència no s’acaba amb el recés, si no que, segons els organitzadors, ha de ser necessàriament transformadora i ha d’acabar impregnant el nostre dia a dia. “Allò viscut cultiva una sensibilitat que mou, sí o sí, a implicar-se en la sanació integral del planeta”.  

Trobareu més informació sobre el recés en aquest enllaç.