Una quaresma de recolliment per fer-nos conscients de la nostra relació amb el planeta

El temps de quaresma ens ofereix l’oportunitat de promoure una actitud de recolliment que tingui present l’impacte de les nostres accions sobre el planeta. Per què la quaresma no és només dejuni i silenci sino que ha de servir-nos per reflexionar també sobre la necessitat de consumir menys, de decréixer, de viure amb sobrietat i austeritat, i amb això establir una relació amb el planeta que ens sustenta.  

Per això el centre d’estudis Cristianisme i Justíca ens està proposant, des de l’inici de la quaresma, una sèrie d’entrevistes en les que es plantegen els reptes que, com a societat, afrontem en aquest moment crític. Una proposta en la línia de les preferències apostòliques universals de la Companyia de Jesús, que ens criden a tenir cura de la Creació, promovent una conversió ecològica i una nova forma de viure.

Es tracta de sis vídeos que recullen les reflexions dels participants al curs “Emergència climàtica: entre l’apocalíptica i l’esperança”, organitzat pel centre els mesos d’octubre i novembre passat. Carme Llasat, Santiago Álvarez, Sandra Sotelo, Jaume Tatay, Marta Tafalla i Xavier Melloni ens parlen, cadascú des de la seva perspectiva, de les conseqüències de l’emergència climàtica per al futur del nostre planeta, el sistema polític i econòmic actual, la justícia social i de gènere, l’espiritualitat o les religions.

Ens recordaran que l’emergència climàtica no és una crisi parcial o menor, sino una crisi que afecta a totes les dimensions de la vida. I fan una crida a posar el coneixement al servei de l’esperança.

Cristianisme i Justícia publica cada setmana de quaresma un nou vídeo. Els podeu veure tots en aquesta llista de reproducció