Assemblea de la Plataforma Apostòlica de Catalunya a Manresa

El cap de setmana del 23 i 24 d’octubre ha tingut lloc al Centre d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi de Manresa, la primera assemblea de la Plataforma Apostòlica de Catalunya de la Companyia de Jesús.

Ha comptat amb la participació de 45 persones, jesuïtes, laics i laiques, aproximadament la meitat membres del Consell de la Plataforma -que aplega superiors i responsables d’institucions-, i l’altra meitat convocades per garantir una àmplia presència d’àmbits i de generacions diverses.

Al llarg del cap de setmana s’ha treballat a partir de les Preferències Apostòliques Universals (PAU) de la Companyia de Jesús, per tal de fer-ne una lectura i aprofundiment des de la nostra realitat que ajudi a anar articulant un projecte apostòlic de Plataforma, que concreti en el nostre territori el projecte de Província.  

De la reflexió a partir de les Preferències Apostòliques Universals en van sortir subratllats interessants. Es van assenyalar febleses o riscos, però sobretot es van recollir idees i propostes que poden anar marcant un camí. Del treball amb els joves, per exemple, en sortia la necessitat de fer-los protagonistes i corresponsables de les activitats, no només receptors. També es va parlar de creativitat i diversitat en la manera d’oferir els Exercicis Espirituals. De la preferència apostòlica que ens convida a caminar amb els exclosos es va dir que “forma part de la nostra raó de ser”, per la qual cosa, és imprescindible que es treballi des de totes les nostres institucions i comunitats, com ja s’està fent amb diverses experiències, i no reservant-la només a les entitats del sector social. En la mateixa línia, en la cura de la casa comuna i el treball per l’ecologia integral, sortia també la transversalitat d’aquesta qüestió i la necessitat de formació que faci possible una veritable conversió ecològica.

A banda del contingut, la trobada ha estat una experiència de cohesió de la pròpia plataforma, que s’ha viscut amb ganes d’escoltar i compartir, de buscar complicitat en els altres. També amb agraïment per sentir-se part d’aquest recorregut que compta amb una història i una tradició, i alhora que s’impulsa cap endavant amb un fort accent en el treball transversal i intersectorial.