El darrer número de la revista Selecciones de Teología en obert

La revista Selecciones de Teología es una revista que tradueix i condensa els millors articles teològics que publiquen revistes de tot el món. Es va començar a publicar l'any 1962 en ple inici del Concili Vaticà II. Des de fa uns anys ha entrat a formar part de les publicacions del centre d'estudis Cristianisme i Justícia, que en porta tant el procés d'edició com també l'administració.

La revista es publica quatre cops l'any, s'envia a tot el món només a les persones que esta subscrites. Tot i això, coincidint amb l'època de confinament que vivim hem decidit posar en obert els dos darrers números (232 i 233).
 
És una revista que pot interessar tant a persones especialistes (teòlegs i teòlogues, mossens, agents de pastoral, professors de religió, catequistes...) com també a persones interessades en aprofundir i actualitzar la seva fe i el seu pensament a la llum dels grans temes teològics i espirituals de l'actualitat. En el darrer número (233), per exemple, es parla de l'eutanàsia, de les víctimes d'abús a l'església, de la doctrina social catòlica a l'era digital... 
 
Us animem a entrar-hi, a conèixer-la, a donar-la conèixer i si ho creieu interessant a fer la subscripció aquí: https://www.cristianismeijusticia.net/es/selecciones-de-teologia