El lideratge femení a les institucions de la Companyia de Jesús

El lideratge femení creix a la familia ignasiana, arreu del món, i també a Catalunya. El nombre de dones que ocupen càrrecs directius o lideren projectes a les nostres escoles, entitats socials, centres universitaris i comunitats cristianes és cada vegada més gran. La mirada i el compromís d’aquestes dones és clau per al bon funcionament de les institucions que encapçalen, però també per transformar-les i fer-les més diverses, inclusives, creatives, flexibles o horitzontals. Coincidint amb el 8 de març, algunes d’elles ens expliquen com viuen aquest lideratge i què es podria fer per afavorir-lo.

Presidenta del Casal Loiola - Fundació Pare Martí Tusquets sj, Lucía Ortín acompanya l’equip en el desenvolupament de les seves tasques i ajuda a construir comunitat cristiana amb l’esperit del carisma ignasià propi de la Companyia de Jesús. 

Quines llums i ombres has experimentat com a dona que treballa en una institució d’una orde religiosa masculina?

Com a llum trobo el desig de canvi, d’apertura al treball conjunt homes, dones, laiques, religioses, les ganes de construir equip i compartir la missió entre totes. Com a ombra diria la centralitat en la figura del jesuïta, ens costa creure’ns enviats en missió compartida i capaces de treballar d’una forma sinodal, ens veig en camí!

Què t’aporta l’espiritualitat ignasiana?

Personalment m’aporta la profunditat i el sentit que donem als nostres espais de treball, a les decisions que prenem, a la manera de fer les coses. Eines per no perdre l’horitzó del perquè existeix un lloc com el Casal Loiola.

Què aporta el lideratge de les dones a les institucions de la Companyia de Jesús i a la seva missió?

Moltes coses! Diversitat a l’hora de posar en pràctica el propi carisma ignasià, creativitat, flexibilitat, capacitat de treball i organització per tirar endavant molta feina, l’imperatiu de fer compatible la vida i la feina en horaris, disponibilitat, descans…

Què demanaries a la Companyia de Jesús per afavorir la participació i lideratge de les dones?

Invertir en la formació de dones líders, també en sectors com el de la transmissió de la fe. Seguir confiant posicions de lideratge a dones, especialment en grans institucions i en treball col·laboratiu amb els jesuïtes. 

L’Anna Martínez dirigeix aquesta entitat social de Badalona, després de gaudir molts anys d’experiències de lleure com a voluntària i de cursar estudis de Comunicació Audiovisual i Intervenció Socioeducativa.

Quines llums i ombres has experimentat com a dona que treballa en una institució d’una orde religiosa masculina?

A nivell personal valoro la confiança i oportunitat rebuda per liderar projectes, en aquest cas, assumir la direcció de l’entitat. No obstant això, és cert que a nivell directiu m’he trobat amb un ventall de referents limitat, tant a nivell de gènere com d’edat.

Què t’aporta, tant a nivell personal com professional, l’espiritualitat?

Treballar-me la dimensió espiritual m’ajuda a connectar amb la pròpia essència. Contemplar i escoltar la realitat que acompanyem, fer-me conscient del vincle amb les persones, dotar de sentit les decisions que hem de prendre i tenir un pilar on recolzar-me en moments de fragilitat. Així doncs, valoro les experiències d’interioritat com a processos de creixement personal, que em permeten viure amb profunditat i plenitud.

Què aporta el lideratge de les dones a les institucions de la Companyia de Jesús i a la seva missió? 

Tenir dones liderant institucions de la Companyia de Jesús és un exemple concret, real i visible del treball contra les desigualtats de gènere, apostant per la justícia social. Com a Sector Social tenim llarga trajectòria de lideratges femenins, fet que ha aportat una major diversitat d’estils de lideratge, incidint en les cultures organitzacionals de cada entitat. 

Què demanaries a la Companyia de Jesús per impulsar i afavorir la participació i lideratge de les dones?

Per generar un canvi és necessari tenir consciència i voluntat de transformació. Així doncs, primer demanaria la realització d’autodiagnosis per analitzar i reflexionar sobre la perspectiva de gènere de cada institució. Seguiria apostant per feminitzar alguns sectors que, tot i que tenen moltes dones en plantilla, el lideratge continua sent masculí. Això permetria que en els espais de decisió de la Companyia de Jesús hi hagués menys diferència entre membres de cada gènere, promovent una majora confiança i participació de les dones. Amb tot, és important que tot aquest procés no sigui promogut només per les dones, sinó que sigui un eix de treball del conjunt de la Companyia de Jesús.

El programa en el que treballa Sandra Racionero-Plaza és l’estratègia de la Companyia universal per a l’eliminació d’abusos. És la 4a científica del rànquing internacional en matèria de protecció.

Quines llums i ombres has experimentat com a dona en la tasca que desenvolupes?

Les ombres són els casos d’abusos. La llum més gran és treballar amb una institució global que ha posat en funcionament una estratègia universal per a fer real el seu compromís d’eliminació d’abusos i ha optat per fonamentar-la en la recerca científica internacional amb impacte social. Després de 20 anys treballant en aquest àmbit, bàsicament fora del món eclesial, puc dir que fer això és únic i exemplar. 

Què t’aporta, a nivell personal i professional, l’espiritualitat ignasiana?

Em dona arrels i un horitzó que va molt més enllà de la meva persona. Són les meves lents per a llegir i viure la realitat diària, per a reflexionar sobre les conductes pròpies i dels altres, per a discernir en la presa de decisions personal i professional, per a escoltar les mocions en l’activitat intensa d’aquesta missió, per a treballar en actitud de servei per a les i els demés i amb les i els demés, principalment per les víctimes/supervivents i per a qui valentament les recolzen.   

Què aporta el lideratge de les dones a la Companyia de Jesús i a la seva missió?

Moltes dones compartim la missió de Déu amb els nostres col·legues homes, sacerdots jesuïtes i germans en moltes obres de la Companyia de Jesús. Les dones oferim una perspectiva femenina única en la construcció de relacions de respecte, cura i dignitat de tota persona en les institucions de la Companyia. En solidaritat i col·laboració, ajudem a transformar les nostres cultures sobre com ens relacionem i treballem junts/juntes per a assolir contextos on es respecti i millori la dignitat de cada persona, especialment de les més vulnerables. Això em genera molta joia.

Què demanaries a la Companyia de Jesús per impulsar i afavorir la participació i lideratge de les dones?

Continuar avançant en les seves accions de tolerància zero a tota mena d’abús i assetjament i implementar mesures de prevenció efectives en totes les àrees apostòliques a nivell universal. La recerca científica mostra que quan es fa això, més dones avancen en les seves carreres a qualsevol institució. 

Com a responsable d'Identitat i Missió a Esade, Cristina Giménez, promou activitats de descobriment i aprofundiment en la identitat, la presència de la pedagogia ignasiana a l'oferta formativa, o accions per reforçar el projecte de transformació social i d'impacte en la societat. 

Quines llums i ombres has experimentat com a dona que treballa en una institució vinculada a una orde religiosa masculina?

Com a dona professional he trobat les mateixes llums i ombres que quan he treballat en una institució acadèmica no confessional. Sí que la relació professional amb els jesuïtes o amb aquelles persones que tenen un estil de lideratge més ignasià és diferent, ja que la presència de l’escolta i el treball per un bé comú és més present (i això està més alineat amb l’estil de lideratge femení). 

Què t’aporta, tant a nivell personal com professional, l’espiritualitat ignasiana?

Calma: en entorns amb grans disrupcions i futurs menys previsibles, m’aporta la serenor necessària per a prendre decisions complexes. Capacitat d’escolta i obertura: m’ajuda a estar més oberta als punts de vista d’altres i a ser més inclusiva, contribuint a la millora de les relacions personals (amb els companys, amics, família, etc.). Esperança: l’examen diari m’ajuda a prendre consciència de com en som d'afortunats i com amb petites accions podem contribuir a fer un món millor.

Què aporta el lideratge de les dones a les institucions de la Companyia de Jesús i a la seva missió? 

Hi ha estudis que mostren que l’estil de lideratge femení (no vull dir que el tinguin totes les dones ni que no el tinguin els homes) és un lideratge més empàtic i humà; més horitzontal (i no tant vertical i jeràrquic); més inclusiu; amb més flexibilitat de pensament; amb una gran capacitat de d’anàlisi per la presa de decisions; i orientat a tenir impacte no només en el compte de resultats sinó també en els que els envolten.

Què demanaries a la Companyia de Jesús per impulsar la participació i lideratge de les dones?

Vivim en una societat on encara hi ha molts biaixos inconscients i això es present a les nostres obres. Per això demanaria que la Companyia liderés una transformació necessària, a través de la promoció i seguiment de plans d’igualtat que vetllin per la formació i sensibilització sobre aquest tema, i que garanteixin la presència del gènere menys representat en els òrgans de govern i decisió més importants de les nostres institucions. Les estadístiques actuals a nivell de sector mostren que, malgrat més de la meitat de l’alumnat de graus i màster són dones, la representació d’aquest gènere en els òrgans de govern i decisió és encara molt minoritària. 

A Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka, Rose Gaetjens és directora de l'etapa que comprèn des de la PIN (primària incial) fins a la NEI, l'etapa intermèdia fins a segon d'ESO. 

Què t’aporta, a nivell personal i professional, l’espiritualitat ignasiana?

A nivell personal, estic aprenent a escoltar la meva veu interior i, a nivell professional m'aporta reflexió sobre el per a què i per què faig el que faig, "a dónde voy y para qué".

Què aporta el lideratge de les dones a les institucions de la Companyia de Jesús i a la seva missió? 

Penso que aporta una mirada compassiva, una mirada sensible que no té por a reflexionar sobre les emocions i veure quines ens ajuden a moure' ns per actuar i transformar.

Què demanaries a la Companyia de Jesús per impulsar i afavorir la participació i lideratge de les dones?

Seria bo donar més visibilitat a les dones ignasianes d'abans i d'ara per saber qui eren o són, quin paper tenen a la Companyia i fer una reflexió sobre aquest paper als diferents nivells de la institució per buscar amb això una major equitat i col·laboració.