El Simposi IQS aborda la secularització de la societat postcristiana

“Sentit i transcendència en el segle XXI. Els reptes d'una societat postcristiana” va ser el títol de la vintena quarta edició del Simposi IQS, celebrada el passat 11 de gener, i en la qual la cultura humanística i l'ètica del centre universitari es conjumina amb la seva important tradició científica i empresarial.

Organitzat per la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià, el simposi acull anualment persones expertes de tota classe d'àmbits humanístics, que són convidats per a parlar dels reptes de la nostra societat, i de com han de ser afrontats amb responsabilitat i humanitat.

La present edició va girar entorn de la qüestió de la secularització. La primera convidada, la Dra. Mar Griera, prestigiosa sociòloga de la Universitat de Barcelona, va elaborar una anàlisi de la realitat de la secularització i de les religions a la societat catalana. En aquest sentit, Catalunya continua sent una de les regions més secularitzades d'Europa; no per això, puntualitzava la Dra. Griera, es pot dir que la religió hagi de desaparèixer. Les teories de la secularització, que preveien que la religió desaparegués amb l'avanç de la cultura moderna, s'han revelat falses. La religió s'ha transformat, s'ha tornat diversa i sincrètica, però encara és present, i continuarà present a la societat, va explicar l'experta.

El segon ponent, Xavier Casanovas, professor de Matemàtiques a IQS i membre de la Càtedra d'Ètica, que està preparant una tesi doctoral en Filosofia, va parlar de la idea de progrés. Casanovas va assenyalar com aquesta noció ha substituït les aspiracions religioses de la societat, és a dir, s'invoca al progrés per a justificar tots els esforços i les inversions en el terreny industrial, científic, i, en realitat, a tots els àmbits, “tots els canvis socials es justifiquen sota la idea de progrés”, va assegurar el ponent. És necessari creure en el progrés per a acceptar aquests canvis i fer tots els sacrificis que comporten.

Finalment, el Dr. Luis Sepúlveda del Río, de la Universitat Loyola (UNIJES), va abordar les múltiples secularitats, insistint en la noció que el retrocés de la religió de l'àmbit públic no s'ha produït de manera uniforme.

Text i imatges: Web IQS