Nova etapa per la revista Actualidad Bibliográfica

L’any 1964 els professors de les facultats de Teologia i de Filosofia de Centre Borja (situat a Sant Cugat de Vallès), davant la gran producció intel·lectual suscitada pel Concili Vaticà II, van decidir crear la revista Selecciones de libros: Actualidad bibliográfica de filosofía y teología. A partir del seu número 13, el 1970, la revista passaria a cridar-se simplement Actualidad bibliográfica de filosofía y teología, nom amb el qual segueix publicant avui dia.

Es tracta d'una valuosa publicació especialment per als investigadors que necessiten estar a el dia sobre el que es publica en relació a la seva especialitat. La revista combina notes bibliogràfiques breus amb altres que són veritables estudis i articles teològics i filosòfics a partir de la recensió d'un llibre. El recorregut d'aquesta revista l’hem d'agrair sobretot al P. Josep Boada, jesuïta, que ha estat el seu director durant els últims 40 anys, des de 1980, sent responsable d'un gran nombre de les recensions publicades i de l'impuls d'aquesta publicació durant tant de temps.

Amb 56 anys d'història, Actualidad bibliográfica de filosofía y teología, emprèn ara una segona època. Fins ara la direcció de la revista ha estat a càrrec de l'Institut de Teologia Fonamental de el Centre Borja (Sant Cugat del Vallès), centre de la Companyia de Jesús que està incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya. A partir de 2021, la direcció i l'edició de la revista es realitzaran aprofitant els recursos acadèmics, administratius i materials del segell Sant Pacià Books de l'Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona), institució a la qual pertanyen la Facultat de Teologia i les altres tres facultats eclesiàstiques implicades en el projecte (Facultat de Filosofia, Facultat d'Història, Arqueologia i Arts Cristians, i Institut de Litúrgia ad instar Facultatis).

D'aquesta manera el radi d'acció dels materials bibliogràfics de filosofia i teologia continguts a la revista, s’enriquirà en gran manera amb l'aportació d'altres dos grans pilars del pensament cristià: la humanística i la litúrgia. La revista continuarà publicant-se íntegrament en llengua espanyola.

Més informació sobre la revista i subscripcions: Actualidad Bibliográfica. publicacions@edusantpacia.cat Tel. 93 453 49 25.