Propostes del sector social davant les eleccions municipals

Les entitats socials dels Jesuïtes a Catalunya publiquen avui un document que recull les seves propostes davant les eleccions del 28 de maig. 

Aquestes entitats treballen per garantir l’exercici de drets de les persones migrants, infants i joves i persones en situació de sense llar a diversos municipis: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Lleida. La seva acció està fortament arrelada a aquestes ciutats i els atorga un coneixement proper de la política municipal, els seus encerts i les seves mancances.

És des d’aquesta experiència i des de la constatació del creixement de la pobresa i la desigualtat que presenten aquest document, en el que reclamen polítiques que millorin la vida de les persones. Polítiques que apuntin al que, segons aquestes organitzacions, hauria de ser el primer objectiu de tota política municipal: trencar la barrera que situa a una quarta part de la població catalana en risc d’exclusió social. 

Les demandes compartides de les set entitats es refereixen a garantir i agilitzar l’empadronament de totes les persones al municipi on resideixen, independement de la seva situació administrativa. També assenyalen la necessitat de millorar l’atenció dels equips de Serveis Socials, amb més personal estable i tenint en compte els perfils de la població, evitant els canvis de referents constants per a les famílies ateses. Finalment, les entitats coincideixen a demanar que s’impulsi un treball transversal, liderant els ajuntaments la coordinació entre entitats socials, societat civil, Serveis Socials, escoles i instituts, etc. per tal d’oferir una resposta holística a les necessitats de les persones més vulnerables. 

L'habitatge, l'agilitat en els tràmits i l'atenció dels Serveis Socials, la coordinació entre institucions o l'atenció als menors i famílies vulnerables, són algunes de les qüestions que centren les propostes

D’altra banda, cadascuna de les entitats fa propostes més concretes, que tenen a veure amb l’activitat específica de cada organització i del municipi on està ubicada. A Badalona, per exemple, la Fundació Salut Alta i el Centre Sant Jaume, que acompanyen infants, adolescents, joves i famílies en situació de vulnerabilitat, demanen definir un Pla de Ciutat i de Barri per pal·liar i prevenir les desigualtats, per la qual cosa tècnics i polítics haurien de conèixer a fons la situació del barri. També hi ha demandes sobre la millora i l’accés als espais i equipaments, per facilitar les activitats comunitàries i el lleure infantil, així com propostes per ampliar el lleure educatiu accessible a les famílies vulnerables, o acordar un pla contra l’absentisme escolar. L’habitatge és un altre dels punts fonamentals i per això es demana un parc d’habitatges de lloguer social, i un pla de resposta per a les emergències residencials.

A Bellvitge i Gornal, a L’Hospitalet de Llobregat, la Fundació la Vinya atén menors, famílies i adults en situació de vulnerabilitat social. En aquest cas, la Vinya proposa, entre d’altres coses, ampliar les places i facilitar l’accés a l’Alberg Municipal pels casos d’emergència, i habilitar una unitat de serveis socials especialitzada en sensellarisme. L’entitat també fa propostes en la línia d’agilitzar els processos i tràmits que permeten accedir a ajuts, o incrementar l’intercanvi i coordinació entre les entitats socials i les comissions socioeducatives de les escoles i instituts.

Arrels Sant Ignasi és l’entitat del sector social que acompanya les persones en situació de més vulnerabilitat a la ciutat de Lleida i els seus voltants. Les seves reivindicacions apunten també a la qüestió de l’accés a l’habitatge i la disponibilitat d’habitatges d’emergència. Arrels Sant Ignasi reclama una taula de coordinació del sensellarisme, amb un treball coordinat entre tots els agents implicats. 

Finalment, les propostes de la Fundació Migra Studium, en aquest cas ubicada a Barcelona, es refereixen a l’atenció a les persones migrants. Entre les qüestions que s’apunten hi ha la millora de l’eficiència i agilitat de tràmits administratius i l’atenció jurídica pels tràmits d’estrangeria, així com ampliar els recursos d’habitatge municipals per a joves extutelats, molts abocats a viure al carrer. Migra Studium també demana formar en perspectiva antiracista els treballadors dels Serveis Socials i els serveis d’acollida especialitzats, i ampliar els fons destinats als serveis d’acollida de Barcelona. 

El Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya està format per Arrels Sant Ignasi (Lleida), Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume (Badalona), Entrecultures Barcelona, Fundació Salut Alta (Badalona), Fundació Lluís Espinal - Cristianisme i Justícia (Barcelona), Fundació Migra Studium (Barcelona) i Fundació La Vinya (L’Hospitalet de Llobregat). Aquestes entitats acullen, atenen i acompanyen a 15.000 persones, mitjançant 45 projectes. El grup humà que sosté tota aquesta acció social i educativa consta de 850 persones voluntàries i més de 100 professionals.

Podeu descarregar el document amb el detall de totes les propostes aquí.