Un taller per despolaritzar la societat

El passat 16 de març la Parròquia de Sant Ignasi de Lleida va acollir un dels tallers que Cristianisme i Justícia inclou al seu programa de formació anual: «Viure en societats polaritzades. Teoria i pràctica de la despolarització», acompanyat pel jesuïta Joan Morera, biblista especialitzat en noviolència.

Vivint en l'era de la informació i la postveritat, on la polarització ha anat enfrontant comunitats a través d'identitats blindades i cada cop més crispades, aquest taller ha volgut aprofundir en la teoria i la pràctica dels conflictes, diferenciant-los alhora de les dinàmiques polaritzadores —que requereixen una altra manera d'afrontar perquè no sigui contraproduent— i aprenent formes de despolaritzar les situacions enfrontades.

Després d'una primera hora d'exposició de diverses eines per comprendre i gestionar conflictes, analitzar-ne les fases i desbloquejar-los si encallen, el taller va continuar per grups petits analitzant conflictes quotidians amb les eines rebudes, i imaginant una altra manera de gestionar-los. Finalment, després de la pausa intermèdia, una última part va aprofundir amb diversos exemples —polítics, ètnics, en xarxes socials, fake news...— sobre els rols que apareixen a les dinàmiques de polarització, quines accions de cadascun reforçaran inevitablement la divisió, i quines altres accions rebaixaran en canvi la polarització, integrant millor les identitats enfrontades.

Amb el desig de ser també agents de pau i despolarització en un món tan enfrontat per guerres i radicalismes, el taller ha pretès capacitar una mica més les nostres comunitats per al treball de la reconciliació i de la pau.